Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- lata 2011, 2012

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
 
„Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”
 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej 6 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ogrodzieniec:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu,
- Samodzielny-Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu,
- Szkoła Podstawowa w Gieble,
- Szkoła Podstawowa w Ryczowie,
- Szkoła Podstawowa w Podzamczu.
Modernizacji podlega 6 budynków, których stan określono na niezadowalający ze względu na przekroczenie wartości granicznych współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych oraz nieefektywne funkcjonowanie źródła ciepła, a także  instalacji c.o. i c.w.u.
Projekt przewiduje także zakup i montaż instalacji solarnej w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, Szkole Podstawowej w Gieble, Szkole Podstawowej w Podzamczu i Szkole Podstawowej w Ryczowie.
W wyniku realizacji całego przedsięwzięcia powstaną następujące produkty:
- liczba wymienionych źródeł ciepła/wymienników – 8 szt.
- łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji - 35.108,30 m3,
- liczba obiektów objętych termomodernizacją – 6 szt.
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 4 szt.
 
Wymiernymi rezultatami projektu będzie:
- zmniejszenie emisji do atmosfery SO2 – 2,7773 t/rok,
- ilość energii wytworzonej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 23,09 MWh/rok,
- zmniejszenie emisji do atmosfery NOX – 8,7856 t/rok,
- zmniejszenie emisji do atmosfery CO2 – 4 950,268 t/rok,
- zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów – 2,5432 t/rok.
 
Gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet V. Środowisko, działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby.
 
Zgodnie z aktualną umową o dofinansowanie projektu wysokość dofinansowania wynosi: 4.313.525,26 zł, a całkowita wartość projektu to 6.787.763,30 zł.
 
Planowany termin rzeczowego zakończenia całego projektu to  16.12.2012r.
 
W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcami robót na poszczególnych obiektach zostali:
 
Szkoła Podstawowa w Ryczowie – MARWENT s.c. Marian Szmidt, Elwira Bomba, ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec – zadanie zakończone w 2010r.
 
Szkoła Podstawowa w Gieble – P.R-B „BUDOREM” Roman Rejek, ul. Zachodnia 10,
42-400 Zawiercie – zadanie zakończone w 2011r.
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu – Konsorcjum Firm:
- P.P.-U „PROBUDREM” Kazimierz Lipiński, Spółka jawna, ul. Słowackiego 28,
42-440 Ogrodzieniec,
- Zakład Instalacji Sanitarnych Wod-Kan Ogrzewania i Gazu, Kazimierz Kwiecień,
ul. 1 Maja 162, 42-440 Ogrodzieniec,
- P.P.-U „PROBUDREM” Kazimierz Lipiński, Spółka jawna, ul. Słowackiego 28,
42-440 Ogrodzieniec – zadanie w trakcie realizacji
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu –  P.P-U „AGROCOM” Sp. z o.o.
Aleje Józefa Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza – zadanie w trakcie realizacji.
 
Szkoła Podstawowa w Podzamczu – Konsorcjum Firm:
- P.P.-U „PROBUDREM” Kazimierz Lipiński, Spółka jawna, ul. Słowackiego 28,
42-440 Ogrodzieniec,
- Zakład Instalacji Sanitarnych Wod-Kan Ogrzewania i Gazu, Kazimierz Kwiecień,
ul. 1 Maja 162, 42-440 Ogrodzieniec,
- P.P.-U „PROBUDREM” Kazimierz Lipiński, Spółka jawna, ul. Słowackiego 28,
42-440 Ogrodzieniec – zadanie w trakcie realizacji.
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu – MARBUD Marcin Kowalczyk,
ul. Zygmuntowska 76/2, 44-113 Gliwice – na mocy art. 86 kodeksu cywilnego umowa została unieważniona.
Gmina przystąpiła do przygotowania kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru nowego wykonawcy tego zakresu projektu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu.
 

 

 • Termomodernizacja-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

 • Termomodernizacja-Samodzielny-Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu

 • Termomodernizacja-Szkoła Podstawowa w Ryczowie

 • Termomodernizacja-Szkoła Podstawowa w Gieble

 • Termomodernizacja-Szkoła Podstawowa w Podzamczu

 • Termomodernizacja-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec