Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Ostrzezenia dla ludności

Strona główna » Ostrzezenia dla ludności

Informacja o wystąpieniu II poziomu ostrzegania – Informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne - 10 listopada 2018 r.


Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania – informacyjno-edukacyjnego - 21 maja 2018 r.


Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania – informacyjno-edukacyjnego - 19 kwietnia 2018 r.


POWIADOMIENIA SPOŁECZEŃSTWA O ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA
 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach o wystąpieniu/nie wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc
 

JAKOŚĆ POWIETRZA

PROGNOZA JAKOŚCI POWIETRZA  (link http://spjp.katowice.wios.gov.pl/)

ŚLĄSKI MONITORING POWIETRZA (link http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/)

INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DOTYCZĄCA SPOSOBU INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

(link http://www.katowice.wios.gov.pl/jakosc/2.pdf)

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  MAJĄCY NA CELU OSIĄGNIĘCIE POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI

(link http://www.zawiercie.eu/dokumenty/PROGRAM_OCHRONY_POWIETRZA_DLA_TERENU_WOJEWODZTWA_SLASKIEGO__MAJACY_NA_CELU_OSIAGNIECIE_POZIOMOW_DOPUSZCZALNYCH_SUBSTANCJI_W_POWIETRZU_ORAZ_PULAPU_STEZENIA_EKSPOZYCJI.pdf)

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)

(link https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_09/4c1484d505772a0dafd8405f0bd8d2d0.pdf)

Mapa jakości powietrza na świecie ( link http://waqi.info/ )

Aplikacja powietrzna na telefony z systemem Android, iOS i Windows 

(link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app)

INNE LOKALNE DOKUMENTY

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ogrodzieniec

(link http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xv_117_2015.pdf)

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ogrodzieniec.

(link http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_li_393_2014.pdf)

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023

(link http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xxvi_199_2016.pdf)

Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

(link http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf)

EDUKACJA

„Materiały edukacyjne w zakresie uchwały antysmogowej”

Linki do filmików edukacyjnych: 

http://powietrze.slaskie.pl/content/nie-truj-sasiada

Strona poświęcona zagadnieniu jakości powietrza w regionie:

http://powietrze.slaskie.pl/

Prezentacja WIOŚ dla szkół – „Przyczyny złej jakości powietrza w województwie śląskim oraz sposób informowania o jakości powietrza”

(link http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i2)

PODKATEGORIE
ZAŁĄCZNIKI
Linki
  • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
  • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
  • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
  • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

  • DSC_0804_resize
  • DSC_0800_resize
  • DSC_0797_resize
  • DSC_0794_resize
  • DSC_0792_resize
  • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna