Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

E-Urząd

Strona główna » Urząd » E-Urząd

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC na platformie EBOI

Urząd Miasta i Gminy informuje, że od 1 kwietnia 2011 została uruchomiona  oficjalna Elektroniczna Skrzynka Podawcza UMiG Ogrodzieniec pod adresem:

https://ogrodzieniec.eboi.pl/


Prosimy interesantów o składanie wniosków na platformie EBOI, która ma większą funkcjonalność niż platforma ePUAP

Zasady zakładania konta i załatwiania spraw na platformie EBOI są podobne jak na platformie ePUAP. Szczegóły zostały opisane poniżej.

Na platformie przygotowano 20 eFormularzy, dzięki którym można załatwić sprawę w formie elektronicznej, bez konieczności stawienia się w urzędzie:

(opcja: Złóż Wniosek-Wypełnij eFormularz)


Wszystkie sprawy jakie załatwia Urząd są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Korzystając z opisu procedury zawartego przy każdej ze spraw oraz z załączników, można założyć sprawę na platformie EBOI

(opcja: Złóż Wniosek-"Wyślij nietypowy wniosek)

pod warunkiem, ze będzie podpisana przez interesanta kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym ePUAP.


Możliwe jest oczywiście dołączenie do sprawy plików przygotowanych osobiście przez interesanta, ale w akceptowalnych formatach:
- DOC, DOCX, RTF, ODT
- XLS, XLSX, CSV,ODS
- XML
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG
- PDF
- ZIP, RAR,

Składany w takiej postaci wniosek musi być podpisany Profilem Zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez  kwalifikowane polskie centrum certyfikacji. Lista podmiotów świadczących kwalifikowane usługi certyfikacyjne jest na bieżąco aktualizowana przez Narodowe Centrum Certyfikacji: https://www.nccert.pl/podmioty.htm

Wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Urząd nie jest zobligowany do załatwiania spraw przesłanych droga e-mailową.

Inne metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu, tj, w poniedziałek: w godz. 8:00-16.00, wtorek-piątek: w godz. 7.30- 15.30, na następujących nośnikach danych:
- pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
- Płyta CD-RW, DVD-RW, DVD+RW.

Urzędowe poświadczenie odbioru

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Urzędu zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dostarczonym przez klienta nośniku danych

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC na platformie ePUAP

Adres Skrzynki Podawczej Urzędu na platformie ePUAP: /qdj1qo562c/skrytka

UWAGA: Aby można było złożyć wniosek do urzędu, konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP /konto jest bezpłatne/ oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego ePUAP w celu elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów.

ESP UMiG Ogrodzieniec na platformie ePUAP posiada uniwersalny eformularz "Skargi, wnioski, zapytania do urzędu", za pomoca którego mozna złożyć podanie w formie elektronicznej i dołaczyć załączniki w następujących formatach:

- DOC, DOCX, RTF, ODT
- XLS, XLSX, CSV,ODS
- XML
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG
- PDF
- ZIP, RAR,

Wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Wszelkie instrukcje dotyczące zakładania konta, wysyłania dokumentów, itp. znajdują się na platformie internetowej MSWiA - ePUAP.

Numer Konta Bankowego
Od 1 lipca 2010r. obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec prowadzi: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Centrum Korporacyjne w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec ul. Kilińskiego 20   Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
więcej
Linki
  • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
  • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
  • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
  • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

  • DSC_0804_resize
  • DSC_0800_resize
  • DSC_0797_resize
  • DSC_0794_resize
  • DSC_0792_resize
  • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna