Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Cyfrowo Aktywni

Strona główna » Cyfrowo Aktywni

Czy wiesz jak bezpiecznie korzystać z serwisów społecznościowych?

Czy wiesz jakie zagrożenia czekają na Twoje dziecko w Internecie i jak sobie z nimi radzić?

Czy wiesz jak korzystać z usług e-administracji, bankowości elektronicznej, deklaracji podatkowych online?

Te i inne zagadnienia poznasz w trakcie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe.

Gmina Ogrodzieniec realizuje projekt „Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach E-aktywni mieszkańcy województwa  śląskiego i opolskiego

W ramach projektu zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 25 rok życia , do udziału w bezpłatnych szkoleniach, w jednym z wybranych modułów tematycznych:

 • Rodzic w Internecie,
 • Mój biznes w sieci,
 • Moje finanse i transakcje w sieci,
 • Działam w sieciach społecznościowych,
 • Tworzę własną stronę internetową (blog),
 • Rolnik w sieci,
 • Kultura w sieci.

Opis poszczególnych modułów, znajdują się na stronie www.ogrodzieniec.pl

Szkolenia w ramach każdego bloku tematycznego, odbywać się będą w wymiarze 12 godz. zegarowych (dwu lub trzydniowe). Szczegółowy harmonogram spotkań, zostanie dookreślony z grupą zakwalifikowanych uczestników.

Szkolenia będą realizowane są w wersji stacjonarnej lub online. W przypadku szkolenia online Gmina może na potrzeby szkolenia użyczyć sprzęt komputerowy.

Miejsca realizacji szkoleń stacjonarnych:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 67
 • Szkoła Podstawowa w Gieble, ul. Edukacyjna 6
 • Szkoła Podstawowa w Ryczowie, ul. Armii Krajowej 26

Dla uczestników szkoleń przewidziano materiały szkoleniowe (pendrive, notes, teczka, długopis) oraz catering

Rekrutacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu 80 miejsc. Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o przesłanie na adres mailowy: m.lipka@ogrodzieniec.pl  lub j.hybza@ogrodzieniec.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie www.ogrodzieniec.pl). Dokumentację mogą Państwo dostarczyć także pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu (Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec), z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w projekcie Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec” lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach, zobowiązane są dostarczyć najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia, oryginał formularza zgłoszeniowego, wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • do Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu (Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec) w godzinach pracy Urzędu lub,
 • na pierwsze zajęcia w ramach szkolenia.

Szczegóły dotyczące projektu i rekrutacji uczestników, znajdą Państwo w regulaminie dostępnym na stronie www.ogrodzieniec.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 32 6709703 lub drogą mailową: m.lipka@ogrodzieniec.pl albo j.hybza@ogrodzieniec.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

ZAŁĄCZNIKI
Linki
 • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
 • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
 • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
 • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

 • DSC_0804_resize
 • DSC_0800_resize
 • DSC_0797_resize
 • DSC_0794_resize
 • DSC_0792_resize
 • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna