Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Konsultacje społeczne

Strona główna » Konsultacje społeczne

Podsumowanie projektu "Konsultacje Społeczne" w Gminie Ogrodzieniec dot. Studium (data publikacji 31.01.2022 r.)

Ruszają Konsultacje Społeczne w Gminie Ogrodzieniec dotyczące Studium (data poblikacji 12.11.2021 r.)

Broszura informacyjna "Planowanie przestrzenne dla każdego"

Film promujący Konsultacje Społeczne w projekcie

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Ogrodzieniec przystąpiła do udziału w projekcie „Wspólny plan” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(nr POWR.02.19-00-00-KP20/18). Projekt jest wdrażany przez Fundację Wise Europa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundację Stabilo. Przedmiotem zgłoszonego przez gminę do realizacji projektu jest „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec”. Na realizacje planu konsultacji Gmina Ogrodzieniec uzyskała grant
w wysokości 31 tyś zł.

Celem projektu „Wspólny Plan” jest zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez:

a) wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez administrację publiczną w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz

b) realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi pogłębionej partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.

 

CZYM SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?

Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

 

CELE KONSULTACJI                       

 • Zapoznanie się z wymogami prawa i opiniami ekspertów
 • Poznanie potrzeb i opinii mieszkańców Gminy Ogrodzieniec
 • Włączenie mieszkańców w proces zarządzania gminą
 • Zebranie pomysłów na zaprowadzenie ładu przestrzennego w naszej gminie
 • Wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań i zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnieniem walorów przyrodniczych.

 

CO TO JEST STUDIUM?

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, ustalający zasady jej zagospodarowania.

 • Zawiera informacje ogólne dotyczące zagospodarowania terenu gminy
 • Określa, które tereny gminy mają zostać zabudowane i w jaki sposób, a które nie.

 

CO TO JEST PLAN MIEJSCOWY?

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to akt prawa miejscowego, ustalający przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji oraz sposób zagospodarowania terenu.

 • Może dotyczyć części lub terenu całej gminy
 • Jest podstawą do uzyskania m.in. pozwoleń na budowę
 • Określa m.in.. jaka może być maksymalna wysokość nowych budynków czy układ dróg. Może też uwzględnić tereny pod nowe inwestycje gminne (szkoła, dom kultury) oraz np. parki.

 

NARZĘDZIA KONSTULTACJI W GMINIE OGRODZIENIEC

 • Mobilny Punk Konsultacyjny,
 • Stacjonarny Punkt Konsultacyjny
 • Spotkanie z mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec
 • Badanie ankietowe

 

 

Realizacja w ramach Projektu "Wspólny Plan" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

PODKATEGORIE
Linki
 • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
 • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
 • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
 • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

 • DSC_0804_resize
 • DSC_0800_resize
 • DSC_0797_resize
 • DSC_0794_resize
 • DSC_0792_resize
 • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna