Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Konsultacje społeczne

Podsumowanie projektu "Konsultacje Społeczne" w Gminie Ogrodzieniec dot. Studium (data publikacji 31.01.2022 r.)

Ruszają Konsultacje Społeczne w Gminie Ogrodzieniec dotyczące Studium (data poblikacji 12.11.2021 r.)

Broszura informacyjna "Planowanie przestrzenne dla każdego"

Film promujący Konsultacje Społeczne w projekcie

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Ogrodzieniec przystąpiła do udziału w projekcie „Wspólny plan” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(nr POWR.02.19-00-00-KP20/18). Projekt jest wdrażany przez Fundację Wise Europa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundację Stabilo. Przedmiotem zgłoszonego przez gminę do realizacji projektu jest „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec”. Na realizacje planu konsultacji Gmina Ogrodzieniec uzyskała grant
w wysokości 31 tyś zł.

Celem projektu „Wspólny Plan” jest zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez:

a) wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez administrację publiczną w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz

b) realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi pogłębionej partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.

 

CZYM SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?

Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

 

CELE KONSULTACJI                       

 • Zapoznanie się z wymogami prawa i opiniami ekspertów
 • Poznanie potrzeb i opinii mieszkańców Gminy Ogrodzieniec
 • Włączenie mieszkańców w proces zarządzania gminą
 • Zebranie pomysłów na zaprowadzenie ładu przestrzennego w naszej gminie
 • Wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań i zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnieniem walorów przyrodniczych.

 

CO TO JEST STUDIUM?

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, ustalający zasady jej zagospodarowania.

 • Zawiera informacje ogólne dotyczące zagospodarowania terenu gminy
 • Określa, które tereny gminy mają zostać zabudowane i w jaki sposób, a które nie.

 

CO TO JEST PLAN MIEJSCOWY?

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to akt prawa miejscowego, ustalający przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji oraz sposób zagospodarowania terenu.

 • Może dotyczyć części lub terenu całej gminy
 • Jest podstawą do uzyskania m.in. pozwoleń na budowę
 • Określa m.in.. jaka może być maksymalna wysokość nowych budynków czy układ dróg. Może też uwzględnić tereny pod nowe inwestycje gminne (szkoła, dom kultury) oraz np. parki.

 

NARZĘDZIA KONSTULTACJI W GMINIE OGRODZIENIEC

 • Mobilny Punk Konsultacyjny,
 • Stacjonarny Punkt Konsultacyjny
 • Spotkanie z mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec
 • Badanie ankietowe

 

 

Realizacja w ramach Projektu "Wspólny Plan" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec