Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Mieszkańcy pytają

Strona główna » Mieszkańcy pytają

Regulamin serwisu - "Mieszkańcy pytają":
 1. Wszyscy użytkownicy Internetu mają dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" i mają prawo do zadawania pytań.
 2. Dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" jest możliwy poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
 3. Odpowiedzi udzielane są wyłącznie na pytania dotyczące spraw samorządowych.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy lub wskazana przez niego osoba udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni.
 5. Pytania będą publikowane tylko z odpowiedzią Burmistrza.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  2. naruszające dobra osobiste,
  3. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  4. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  5. nie dotyczące spraw samorządowych Gminy Ogrodzieniec.
 7. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
Zadaj pytanie
 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 26.02.2022, 13:15

  Pytanie:

  Dzień dobry, w związku z wojną na Ukrainie, chciałbym zgłosić chęć pomocy uchodźcom z Ukrainy, mogę udostępnić miejsce do zamieszkania. W wielu miastach jest prowadzona podobna akcja. Do kogo w urzędzie w Ogrodzieńcu można zwrócić się o dodatkoiwe informacje, co musze zrobić, czy coś  muszę załatwić w urzędzidzie ? Z poważaniem Michał

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie „Mieszkańcy pytają” z dnia 26.02.2022r. w sprawie chęci pomocy dla obywateli Ukrainy, informujemy iż w celu usprawnienia pomocy tworzymy bazę osób deklarujących pomoc obywatelom Ukrainy. Wszystkie osoby, które mają możliwość włączenia się w pomoc prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.ogrodzieniec.pl/aktualnosci/9357 i przesłanie na adres mailowy: pomocukrainie@ogrodzieniec.pl lub złożenie wypełnionego dokumentu do kancelarii UMiG Ogrodzieniec. Przedstawiciele UMiG Ogrodzieniec będą się kontaktować indywidualnie                           z każdą osobą w celu omówienia szczegółów pomocy.  W załączniku przesyłamy formularz.

   

  Z poważaniem

 • Pytanie z miejscowości: Zawiercie
  Data: 31.01.2022, 13:53

  Pytanie:

  Dzień dobry Pani Burmistrz, mam pytanie odnośnie planu zagospodarowania przestrzenego i wykonywanego studium. Na jakim etapie są aktualnie prace i jakie są terminy wykonania nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najbardziej interesuje mnie obręb Fugasówka, ul. Mickiewicza. Z góry dziękuje za odpowiedź

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane w dniu 31.01.2022 informuję, iż dnia 09.02.2022 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/412/2022 „Zmiana nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec”.
  Obecnie trwają prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Naniesione w studium zmiany zostaną uwzględnione w planie miejscowym. Projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Po okresie konsultacji projekt uchwały zmieniającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.    

  Z wyrazami szacunku

 • Pytanie z miejscowości: gmina
  Data: 26.08.2021, 15:15

  Pytanie:

  witam, co z czerwonymi autobusami do Giebła? czy termin wylożenia studium do końca sierpnia jest aktualny? pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie przesłane w dniu 26 sierpnia 2021 r. w sprawie czerwonych autobusów do Giebła oraz terminu wyłożenia studium do wglądu dla mieszkańców wskazuję co następuje.

   

  Ad.1. Aktualnie  obowiązują postanowienie zawartego 30 września 2016r. porozumienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej, w celu realizacji publicznego transportu zbiorowego, które nie obejmują dojazdu linii nr 7 do Giebła.

  Jednocześnie informuję, że firma „JAW-BUS” Anna Jaworska, od dnia 1 września 2021r. zwiększyła ilość kursów w sołectwach, w dni nauki szkolnej w ramach linii regularnych, dostępnych nie tylko dla dzieci i  młodzieży uczącej się, ale dla wszystkich mieszkańców gminy. Aktualne rozkłady jazdy znajdują się na stronie internetowej przewoźnika oraz przystankach autobusowych.

   

  Ad. 2. W nawiązaniu do zapytania dotyczącego terminu wyłożenia studium, informuję, że obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień i oczekujemy na zaopiniowanie projektu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Po otrzymaniu pozytywnej opinii studium zostanie wyłożone do publicznego wglądu. Termin będzie podany na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

   

   

                                                                                                                        Z wyrazami szacunku

 • Pytanie z miejscowości: Kiełkowice
  Data: 11.08.2021, 00:02

  Pytanie:

  Zwracam się z uprzejmym zapytaniem - co ze studium dla terenów Kiełkowice/Giebło/Giebło kolonia itd które wg zapewnień z 18.01.2021 miało być już wyłożone do wglądu dla mieszkańców w marcu 2021? Czy długo trzeba będzie jeszcze czekać? Pozdrawiam.

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie przesłane w dniu 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wyłożenia studium do wglądu dla mieszkańców informuję,  iż studium jest na etapie powtórnych uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ww. instytucji – do końca sierpnia nastąpi kolejny etap – ogłoszenie w prasie i BIP Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec dot. wyłożenia do publicznego wglądu studium. Okres wyłożenia wynosi 21 dni.

   

   

                                                                                                                        Z wyrazami szacunku

 • Pytanie z miejscowości: Giebło - kolonia
  Data: 06.07.2021, 13:38

  Pytanie:

  Dzień dobry.   Pani Burmistrz, mam pytanie dotyczące utrzymania chodników, rowów przy drodze Podzamcze - Pilica. Czy ktoś z Gminy choć raz w ostanim czasie miał okazję przejechać się tą drogą? Jeżeli tak, to jakie miał odczucia?  Bo wg mnie osoby, która jak setki innych użytkowników tej drogi pokonywanej codziennie nawet kilkukrotnie, mam wrażenie że dla Pani Burmistrz granica gminy jest w Podzamczu. To co znajduje się na chodnikach - czyli kostaka porośnięta chwastami, to co jest przy chodnikach  - czyli chwasty oraz to co jest w rowach przy wspomnianej drodze to SKANDAL! Pytanie moje dotyczy głównie tego, kiedy wkońcu ktoś z Urzędu zainteresuje się stanem jednekj z główniejszych dróg w Gminie, a raczej jej otoczeniem. Nie można normalnie iść z dzieckiem na spacer, bo chwasty są wszędzie. Ławki, które stoją przy chodniku są obrośnięte chwastami.  Czy tak powinna wyglądać droga, którą mieszkańcy i turyści codzinnie podróżują po Jurze?  Pani Burmistrz, może warto wyjechać poza Podzamcze i zobaczyć okolice bo tutaj też mieszkają Pani wyborcy, a nawet jeśli nie to każdy z nas płaci nie małe podatki i oczekuje, że Gmina zadba o Nasze otoczenie. Oczekujemy pilnej interwencji, bo na to co tutaj jest brakuje kulturalnych określeń.

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane w dniu 6 lipca 2021 r. w sprawie utrzymania chodników, rowów przy drodze Podzamcze-Pilica informuję, iż Gmina Ogrodzieniec pismem
  nr IGK.7226.9.1.2021 z dnia 18.06.2021 zwróciła się w tej sprawie do Starostwa Powiatowego
  w Zawierciu. W odpowiedzi  otrzymaliśmy pismo nr DP.7021.111.2021 z dnia 01.07.2021 r. w którym Wicestarosta Zawierciański Paweł Sokół informuje, iż  „prace  związane z koszeniem poboczy dróg są wykonywane sukcesywnie w miarę posiadanych możliwości. Przedmiotowe prace zlecane są do Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu, które działa w ramach podpisanego porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu zawierciańskiego”.

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 18.06.2021, 10:08

  Pytanie:

  Dzień dobry, Prosze o informację, ile mozna czekać na naprawę trzaskających się dekli od studzienek przy ulicy Olkuskiej? Sprawę zgłaszałem na jesień, później zgłaszał również jeden z sąsiadów, w dniu wczorajszym również zgłosiłem ponownie, ale jakaś Pani (nawet nie potrafi się przedstawić) z oburzeniem mi odpowiada, że jeszcze potrzebują trochę czasu. Pytam do kiedy? Do kolejnej tragedii? Kolejnego wypadnięcia dekla, których jak Wszyscy wiedzą było już kilka na Olkuskiej? Wtedy będą kolejne wezwania, sądy, świadkowie, narady, prawnicy itp. I co to dało? Co najlepsze, to Pani powiedziała mi, że wszystkie studzienki w gminie są sprawdzane raz w tygodniu, już to widzę...... Ile musiało by być pracowników, żeby sprawdzić wszystkie studzienki w gminie raz w tygodniu, jakieś brednie.   I kolejne pytanie, jakie są możliwości zainstalowania fotoradaru przy ulicy Olkuskiej lub zwiększenia częstotliwości kontroli prędkości? To co się dzieje pod koniec Olkuskiej przy wylocie na Olkusz przekracza wszelkie normy. Prędkości grubo powyżej 100km/h, wyprzedzanie na podwójnej ciągłej i na przejściu dla pieszych. Ruch jest bardzo wielki i robi się naprawdę bardzo niebezpiecznie, dodatkowo te fruwające dekle od studzienek....   Dziękuję za odpowiedzi, Pozdrawiam,

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane w dniu 18 czerwca 2021 r. w sprawie naprawy „hałasujących” dekli od studzienek kanalizacyjnych oraz ustawienia fotoradaru na ul. Olkuskiej
  w Ogrodzieńcu informuję, iż sprawa z „głośnymi” deklami została pisemnie zgłoszona do Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec  Sp. z o.o. w dniu 22.06.2021r. Dodatkowo informuję, że dekle zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa i nie zagrażają  życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego, a odnośnie problemu „odgłosu” dekli zostały podjęte odpowiednie działania mające na celu zniwelowanie problemu.

                 W temacie możliwości ustawienia fotoradaru na „wylocie” z Ogrodzieńca informuję,
  iż z uwagi, że jest to droga wojewódzka – gmina zwróciła się pismem z dnia 24.06.2021r. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z prośbą o rozważenie możliwości tego typu rozwiązania.

 • Pytanie z miejscowości: Giebło Kolonia
  Data: 05.05.2021, 08:57

  Pytanie:

  Witam Proszę o informację jak wygląda sprawa, która toczy się już od bardzo długiego czasu, a dotyczy wymiany dachów. Projekt rozpoczął się jeszcze za poprzedniego Burmistrza i do tej pory cisza. Proszę o jasną deklarację, czy Gmina ma zamiar dokończyć ten projekt czy udawać że nie ma tematu.  Patrząc na to z naszego punktu widzenia wygląda to tak, że zebrano od każego wpisowe i cisza. Widzimy "mega inwestycje" w progi zwalniające, czy inne tego typu rzeczy a na "stare" tematy jakoś nie ma takiego zapału ze strony Pani Burmistrz. Chyba już czas podjąć decycję z tą czy tamtą stronę, bo na chwilę obeną jest to lekceważenie mieszkańców.

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane w dniu 5 maja 2021 r. w sprawie projektu  obejmującego  utylizację  azbestu  pochodzącego z pokrycia dachu wraz z zastąpieniem materiałem nieazbestowym w postaci blachodachówki informuję, iż projekt jest aktualny. Zgodnie z podpisaną
  z Marszałkiem Województwa Śląskiego umową o dofinansowanie ma zakończyć się do 31.12.2022r.

  Przyznane dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Wydatkowanie każdych środków publicznych musi być zgodne z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.  Zatem realizacja projektu, czyli rozpoczęcie robót budowlanych  może rozpocząć się po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy. Do chwili obecnej, mimo przeprowadzonych sześciu postępowań przetargowych nie doszło do  wyboru wykonawcy i podpisania umowy na realizację. Powodami unieważnienia przetargów była zbyt wysoka cena oferowana przez wykonawców, która przewyższała środki ujęte w projekcie, brak ofert lub złożenie przez wykonawców ofert wadliwych.

  W chwili obecnej przygotowywane jest kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem. Jeżeli ten przetarg zakończy się podpisaniem umowy z wykonawcą, wówczas rozpoczną się roboty budowlane na poszczególnych budynkach ujętych w projekcie.

  Nadmieniam, że nie jest Pan uczestnikiem tego projektu. Nie mniej jednak informuję, że wpłacona przez każdego właściciela uczestniczącego w projekcie zaliczka w wysokości 1.000,00 zł  na udział własny w projekcie  zdeponowana jest na odrębnym koncie  bankowym, z którego wydatki mogą być ponoszone tylko na rzecz przedmiotowego projektu. Ponadto w przypadku rezygnacji właściciela  nieruchomości z udziału w projekcie lub  braku możliwości realizacji projektu zaliczka zostanie zwrócona.

   

                                                                                                                        Z wyrazami szacunku

 • Pytanie z miejscowości: Fugasówka
  Data: 26.03.2021, 16:25

  Pytanie:

  W dniu dzisiejszym ( 26. 03.2021) w dniu wywozu odpadów - firma Remondis zabrała odpady razem z pojemnikami . Proszę o odpowiedź co dalej ?. Obecnie jestem ( i chyba inni mieszkańcy też) bez pojemnika na odpady.  Po moim kontakcie z firmą Remondis kazano mi kontaktować się z UMi G. 

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane w dniu 29 marca 2021 r. informuję, że w związku ze zmianą podwykonawcy na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu  Gminy Ogrodzieniec – tj. od kwietnia 2021 roku, w miejscach gdzie zostały zabrane kosze z posesji mieszkańców, do momentu dostarczenia nowych pojemników, Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. dostarczy worki na odpady zmieszane oraz na popiół. Jednocześnie nadmieniam, że w najbliższych dniach zostaną dostarczone pojemniki na odpady.

   

   

                                                                                                                        Z wyrazami szacunku

 • Pytanie z miejscowości: Giebło
  Data: 17.02.2021, 19:22

  Pytanie:

  Dobry wieczór. Chciałbym Pani przypomnieć,że łącząc w Gieble dwie siódme klasy różniące się rocznikiem na zebraniu w SP Giebło obiecała nam Pani,że w naszej wsi będą jeżdziły czerwone autobusy.Niestety do tej pory w tej sprawie jest cisza,a autobusów jak nie było tak nie ma.Sytuacja teraz jest jeszcze gorsza gdyż Pan Baran nie kursuje (są tylko 4 autobusy) i trudno jest się dostać nawet do lekarza.Trzeba jechać za wczasu i niestety odstać swoją kolejkę na dworze bo przez pandemie do przychodni nie wpuszczają a wizyty są na różne godziny.Nie ma też czym wrócić  do Giebła ponieważ autobusy powrotne są w dużych odstępach i tu sytuacja sie powtarza ja w sytuacji czekania na wizytę w przychodni z tym,że teraz się czeka na autobus.Ludzie  na prawdę nie mają czym dotrzeć w miejsca,gdzie chcą jechać i czym wrócić.W niedzielę to już jest koszmar.Nie ma czym wyjechać ani wrócić.Proszę o przedłużenie lini autobusom MZK Zawiercie,które mogą rozwiązać problem dojazdu do Gminy i okolicznych wiosek. Co Pani na to?

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana Pytanie uprzejmie informuje, iz aktualnie trwaja prace Komisji Transportu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.

  Podjęte działania mają na celu analizę i ewentualne propozycje zmian w organizacji transportu publicznego w naszej Gminie.

  Po zakończeniu prac komisji poinformujemy Pana o podjetych decyzjach.

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 26.01.2021, 00:47

  Pytanie:

  Szanowna Pani Burmistrz czy można alejki bardziej oświetlić w nocy można się przerwrócić tak jest ciemno że nie widać gdzie czowiek noge stawia ...

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na pytanie złożone na portalu " Mieszkańcy pytają" w sprawie oświetlenia, prosimy o podanie szczegółowej lokalizacji miejsca, w którym jest brak oświetlenia.

poprzednia strona |1|2|3| z   12 następna|ostatnia

Strona główna
Linki
 • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
 • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
 • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
 • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

 • DSC_0804_resize
 • DSC_0800_resize
 • DSC_0797_resize
 • DSC_0794_resize
 • DSC_0792_resize
 • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna