Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Mieszkańcy pytają

Strona główna » Mieszkańcy pytają

Regulamin serwisu - "Mieszkańcy pytają":
 1. Wszyscy użytkownicy Internetu mają dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" i mają prawo do zadawania pytań.
 2. Dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" jest możliwy poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
 3. Odpowiedzi udzielane są wyłącznie na pytania dotyczące spraw samorządowych.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy lub wskazana przez niego osoba udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni.
 5. Pytania będą publikowane tylko z odpowiedzią Burmistrza.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  2. naruszające dobra osobiste,
  3. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  4. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  5. nie dotyczące spraw samorządowych Gminy Ogrodzieniec.
 7. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
Zadaj pytanie
 • Pytanie z miejscowości: Podzamcze
  Data: 29.10.2019, 08:09

  Pytanie:

  Dzień dobry Piszę w sprawie wywozu odpadów gabarytowych . Na ogłoszeniach o wywozie śmieci piszę : " natomiast odpady wielkogabarytowe to meble ,wykładziny podłogowe,wersalki, fotele, drzwi ,ona itp." . Problem polega w tym ,że nie jest to sprecyzowane i firma która zabiera z przed posesji te odpady zostawia ich część . Miałam wystawioną starą kabinę prysznicową tzn. brodzik i szyby i nie zostały zabrane , u sąsiadów również widziałam ,że spora część rzeczy nie została zabrana . Prosiła bym o dokładne sprecyzowanie co można wystawiać a czego nie .

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 29.10.2019 r. na portalu „ Mieszkańcy pytają” informujemy, że zgodnie z  informacją wykonawcy aktualnie świadczącego usługę wywozu i zagospodarowania odpadów -  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu - opublikowaną na stronie internetowej  Gminy Ogrodzieniec https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/4857 do odpadów wielkogabarytowych zaliczono: “meble: szafy, stoły, kanapy, fotele, foteliki, biurka; ramy okienne, drzwiowe (bez szyb); opony samochodowe w ilości 4 szt. z posesji; wielkogabarytowe zużyte sprzęty agd i rtv – lodówki, telewizory”.

  Wymieniona przez Panią kabina prysznicowa (tzn. brodzik  i szyby) nie należy do powyżej wymienionych odpadów lecz do odpadów poremontowych i należy ją dostarczyć do PSZOK  w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 107 (przy oczyszczalni) czynnego w każdą sobotę od godz. 8.00 do 15.00.

 • Pytanie z miejscowości: Ryczów
  Data: 30.09.2019, 17:15

  Pytanie:

  Droga Pani Burmistrz, Piszę z zapytaniem: Gdzie znajduje się na mapach ul. Końcowa o którą toczy się kłótnia mieszkańców Ryczowa? :)  

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 30.09.2019 r. na portalu „ Mieszkańcy pytają”, odnośnie położenia na mapie ul. Końcowej w Ryczowie, poniżej przedstawiam rysunek mapy z uwidocznioną  ul. Końcową.

  MAPKA

 • Pytanie z miejscowości: Giebło Kolonia
  Data: 11.09.2019, 22:15

  Pytanie:

  Imprezy pijackie na placu zabaw w Gieble Kolonii. Niestety, policja nie robi nic, albo niewiele by wyeliminować libacje na placu zabaw, czego przykładem jest dzisiejsze głośne imprezowanie.

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na informację złożoną w dniu 11.09.2019 r. na portalu „ Mieszkańcy pytają” informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec podjął wszelkie możliwe kroki, które leżały w jego kompetencjach celem zareagowania na zgłoszony przez Pana problem. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie posiada kompetencji do samodzielnego rozwiązania opisanej sytuacji. 

 • Pytanie z miejscowości: Giebło Kolonia
  Data: 28.08.2019, 10:57

  Pytanie:

  Nie dostałem odpowiedzi (jeszcze) na zadane pytanie w dniu 16.08.2019, w takim razie dopiszę kilka zdań. Gmina urządziła plac zabaw w Gieble Kolonii, ale nie sprawuje żadnej kontroli  nad tym terenem. Chodzi o urządzanie imprez – zazwyczaj nocnych przez młodzież, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających - prawdopodobnie także narkotyki i głośne zachowanie. Mieszkańcy to widzą i słyszą. W nocy ciągle podjeżdżają samochodami grupy nieznajomych osób, nikt nie wie kto to jest i jakie ma zamiary. Jako mieszkańcy, nie czujemy się z tego powodu bezpiecznie. Może takie zachowanie młodzieży jest dopuszczalne, a ja o tym nie wiem? W takim razie proszę wydzielić teren, gdzieś głęboko w lesie i niech robią co chcą. Nie oczekuję odpowiedzi w tej sprawie, oczekuję działania.  

  Odpowiedź:

   

  W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 28.08.2019 r. na portalu „ Mieszkańcy pytają” informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec udzielił odpowiedzi zgodnie z terminem określonym w regulaminie tj. pkt. 4 Burmistrz Miasta i Gminy lub wskazana przez niego osoba udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni. Zapytanie zostało złożone w serwisie 16 sierpnia 2019 r. , a zatem termin 14 dniowy upłynął by dopiero 30.08.2019 r. Odpowiedź otrzymał Pan 29.08.2019 r., a więc przed upływem wskazanego wyżej terminu.

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 27.08.2019, 10:06

  Pytanie:

  Witam! Bardzo proszę o odpowiedż kiedy będzie remontowana nawierzchnia drogi ul. Ogrodowa.Na wózku inwalidzkim akumulatorowym jest problem z przejechaniem.Łatanie dziur nie pomaga ponieważ po deszczu dziury są wypłukiwane.  Z poważaniem T.N

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie złożone na portalu „ Mieszkańcy pytają” z dnia 27.08.2019 r.  informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

  aktualnie jest w trakcie realizacji projektu kanalizacji na ul. Ogrodowej. W kolejnym etapie zostanie zlecony projekt nawierzchni.

  Z uwagi na brak środków finansowych, w dalszym etapie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie budowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych.

 • Pytanie z miejscowości: Giebło Kolonia
  Data: 16.08.2019, 21:54

  Pytanie:

  Kiedy zakończą się głośne libacje alkoholowe na placu zabaw i w jego okolicy w Gieble Kolonii. Młodzież z sąsiednich miejscowości nie liczy się ze spokojem mieszkańców z ulicy Parkowej, nie dość że spożywają alkohol w miejscu publicznym, to dodatkowo zachowują się wulgarnie i bardzo głośno. Podobne pytanie było zadane w ubiegłym roku i nic z tym nie zrobiono.

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 16.08.2019 r. na portalu „ Mieszkańcy pytają” informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec skierował do Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu pismo w przedmiotowej sprawie, aby wzmożone zostały kontrole na wskazanym terenie. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec ma możliwość jedynie skierowania pisma do organu właściwego tj. Policji celem podjęcia określonych działań, gdyż sam nie ma kompetencji do interwencji.

 • Pytanie z miejscowości: Podzamcze
  Data: 21.07.2019, 12:07

  Pytanie:

  Witam! Proszę o odpowiedż, dlaczego nie otrzymałem jakiejkolwiek odpowiedzi na pytanie zadane w dniu 07.07 2019 r. Zgodnie z regulaminem dzisiaj mija 14-to dniowy okres na odpowiedz ze strony Urzędu Gminy.

  Odpowiedź:

  Uprzejmie informuję, że odpowiedź na Pana zapytanie została udzielona w terminie.

 • Pytanie z miejscowości: Podzamcze
  Data: 07.07.2019, 13:44

  Pytanie:

  Witam!Proszę o informację kiedy na terenie Podzamcza skończy się tolerowanie przez Urząd Gminy prowadzenia nielegalnych działalności gospodarczych takich jak: parkingi, agroturystyka, pokoje gościnne i inne.Najwieksza ilość nielegalnych parkingów otwierana jest w Niedzielę i zależy ona od natężenia ruchu turystycznego. Działalności te wprowadzają niezdrową konkurencję wśród osób, które prowadzą działalności zgodnie z wszelkimi zasadami, a osobami które pobierają od turystów pieniądze bez odprowadzania od nich jakichkolwiek podatków do Skarbu Państwa jak i do Urzędu Gminy Ogrodzieniec. W obecnym czasie dąży się likwidacji tzw. „Szarej Strefy”, a na terenie Podzamcza trwa ona od lat i nadal się powiększa.

  Odpowiedź:

                                                                                     Ogrodzieniec, dnia 22.07.2019r.

  OR.1511.5.2019

   

   

   

  W odpowiedzi na Pana wniosek przesłany drogą elektroniczną w dniu 07.07.2019 r., który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w dniu 08.07.2019 r. w przedmiocie prowadzenia nielegalnych działalności gospodarczych takich jak: parkingi, agroturystyka, pokoje gościnne i inne nadmieniam co następuje:

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.
  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

  Osoba wykonująca działalność nieewidencjonowaną nie jest przedsiębiorcą
  w rozumieniu art. 4 ust. 1 Prawo Przedsiębiorców i nie spoczywają na niej obowiązki związane z wykonywaniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust. 3 Prawo Przedsiębiorców, jeżeli przychód należny z wykonywanej działalności przekroczy w danym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło to przekroczenie. W takim przypadku osoba wykonująca działalność na podstawie art. 5 ust. 4 Prawo Przedsiębiorców zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej wysokości, wniosek o wpis do CEIDG. Niezłożenie wniosku może być podstawą odpowiedzialności wykroczeniowej na podstawie art. 601 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

  Artykuł 5 ust. 2 Prawo Przedsiębiorców pozwala osobie wykonującej działalność nieewidencjonowaną złożyć w dowolnym momencie wniosek o wpis do CEIDG.
  W przypadku złożenia takiego wniosku wykonywana działalność, bez względu na wysokość uzyskiwanego z niej przychodu, z dniem określonym we wniosku staje się działalnością gospodarczą. W związku z wprowadzeniem powyższego uregulowania nie każdy podmiot ma obowiązek rejestracji wykonywanej działalności, jeśli spełnia przesłanki określone w tym przepisie. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec prowadzi rejestr – Centralną Ewidencję
  i Informację o Działalności Gospodarczej jako zadania zlecone. Urząd Gminy tym samym nie ma kompetencji weryfikacji czy dany podmiot zarejestrował swoją działalność, ze względu na fakt wprowadzenia w art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców – możliwości prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej.

  Biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców gmina zorganizuje szkolenie w sprawie zakładania działalności gospodarczej.

   

   

 • Pytanie z miejscowości: Żelazko
  Data: 27.05.2019, 11:05

  Pytanie:

  Dzień dobry. Czy gmina rozważa pomysł zaindstalowania infokiosków z przewodnikami po jurze ? Jako mieszkaniec do niedawna nie wiedziałem,że na Górze Birów znajduje sie jaskinia. Infokioski ułatwiłyby zwiedzanie jury.

  Odpowiedź:

  "W odpowiedzi na zapytanie złożone na portalu „ Mieszkańcy pytają” informujemy, że Urząd

  Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie wyklucza zainstalowania infokiosków na obszarze gminy,

  o ile pojawią się zewnętrzne źródła finansowania z przeznaczeniem na takie zadania. "

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 17.01.2019, 21:09

  Pytanie:

  Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 1. Dlaczego drogi gminne odśnieżane są niesystematycznie? Doprowadziło to do sytuacji, że dwa samochody nie mogą się wyminąć, a na jezdniach są koleiny utrudniające jazdę? Gdyby drogi odśnieżyło się w czasie odwilży , np. 16.01.19 to nie byłoby kolein 17.01.2019r. 2. Jakie Gmina poczyniła kroki, aby właściciele  sklepów , np. Biedronka, Centrum odśnieżali i posypywali piaskiem chodniki, parkingi, schody przy tych placówkach? 3. Dlaczego do tej pory nie jest uchwalony budżet na 2019r ( dlatego nie wiemy, ile pieniędzy Gmina przeznaczyła np. na "akcię zima") ? 4. Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej są bardzo złej jakości. Od pewnego czasu zamiast nagrań " audio video", które były dostępne następnego dnia po sesji, są nagrania obrad "na żywo". Jednak tylko teoretycznie. Jakość dżwięku jest taka słaba, że odtworzenie ze zrozumieniem jest wręcz niemożliwe.   

  Odpowiedź:

  1.Zimowe utrzymanie dróg to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się m.in. działania organizacyjno-techniczne, przygotowanie materiałów do usuwania śliskości ( przez usuwanie rozumie się również zapobieganie), usuwanie śniegu z dróg, usuwanie śliskości zimowej.

  W gminie Ogrodzieniec stosuje się IV standard zimowego utrzymania dróg, który wskazuje :

  STANDARD

  Opis warunków ruchu na jezdni

  Dopuszczalne - śnieg

  Dopuszczalne – śliskość zimowa

  IV

   

  Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

   

  - śnieg luźny może zalegać do 8 godzin,

  - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych,

  - języki śnieżne-występują,- zasypy mogą występować do 8 godzin.

  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

   

   

  W miejscach wyznaczonych:

  -gołoledź-8 godz.

  -pośniegowa-10 godz.

  - lodowica – 8 godz.

   

  Zarówno 16 jak i 17 stycznia 2019r. drogi gminne były odśnieżane.Ponadto w dniach 10, 11 oraz 17 stycznia nadmiar śniegu został wywieziony z centrum Ogrodzieńca, natomiast w dniach 17-18 stycznia 2019r. z ulic Południowa, Piastowska oraz wąskich dróg na osiedlu.

  2.  Przepisy prawne nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązki dotyczące odśnieżania chodników. W dobie powszechnego dostępu do informacji i aktów prawnych właściciele wskazanych punktów są świadomi odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku.

  Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 19996r. o utrzymaniu porzadku i czystości w gminach (Dz.U. 2018.1454) właściciele  nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości , przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Również uchwała Rady Miejskiej w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec zobowiązuje właścicieli nieruchomości do niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

  3. Zgodnie z art.239 ustawy z dnia 27.08.2009r.  o finansach publicznych (Dz.U. 2017.2077 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2019 została podjęta na sesji rady Miejskiej w dniu 29.01.2019r. i podlega publikacji zgodnie z przepisami prawa.

  4.Aktualnie trwają działania techniczno-organizacyjne mające na celu usprawnienie systemu przekazu i transmisji obrad sesji Rady Miejskiej.

   

poprzednia strona |1|2|3| z   9 następna|ostatnia

Strona główna
Linki
 • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
 • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
 • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
 • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

 • DSC_0804_resize
 • DSC_0800_resize
 • DSC_0797_resize
 • DSC_0794_resize
 • DSC_0792_resize
 • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna