Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Mieszkańcy pytają

Strona główna » Mieszkańcy pytają

Regulamin serwisu - "Mieszkańcy pytają":
 1. Wszyscy użytkownicy Internetu mają dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" i mają prawo do zadawania pytań.
 2. Dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" jest możliwy poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
 3. Odpowiedzi udzielane są wyłącznie na pytania dotyczące spraw samorządowych.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy lub wskazana przez niego osoba udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni.
 5. Pytania będą publikowane tylko z odpowiedzią Burmistrza.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  2. naruszające dobra osobiste,
  3. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  4. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  5. nie dotyczące spraw samorządowych Gminy Ogrodzieniec.
 7. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
Zadaj pytanie
 • Pytanie z miejscowości: Fugasówka
  Data: 26.03.2021, 16:25

  Pytanie:

  W dniu dzisiejszym ( 26. 03.2021) w dniu wywozu odpadów - firma Remondis zabrała odpady razem z pojemnikami . Proszę o odpowiedź co dalej ?. Obecnie jestem ( i chyba inni mieszkańcy też) bez pojemnika na odpady.  Po moim kontakcie z firmą Remondis kazano mi kontaktować się z UMi G. 

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane w dniu 29 marca 2021 r. informuję, że w związku ze zmianą podwykonawcy na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu  Gminy Ogrodzieniec – tj. od kwietnia 2021 roku, w miejscach gdzie zostały zabrane kosze z posesji mieszkańców, do momentu dostarczenia nowych pojemników, Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. dostarczy worki na odpady zmieszane oraz na popiół. Jednocześnie nadmieniam, że w najbliższych dniach zostaną dostarczone pojemniki na odpady.

   

   

                                                                                                                        Z wyrazami szacunku

 • Pytanie z miejscowości: Giebło
  Data: 17.02.2021, 19:22

  Pytanie:

  Dobry wieczór. Chciałbym Pani przypomnieć,że łącząc w Gieble dwie siódme klasy różniące się rocznikiem na zebraniu w SP Giebło obiecała nam Pani,że w naszej wsi będą jeżdziły czerwone autobusy.Niestety do tej pory w tej sprawie jest cisza,a autobusów jak nie było tak nie ma.Sytuacja teraz jest jeszcze gorsza gdyż Pan Baran nie kursuje (są tylko 4 autobusy) i trudno jest się dostać nawet do lekarza.Trzeba jechać za wczasu i niestety odstać swoją kolejkę na dworze bo przez pandemie do przychodni nie wpuszczają a wizyty są na różne godziny.Nie ma też czym wrócić  do Giebła ponieważ autobusy powrotne są w dużych odstępach i tu sytuacja sie powtarza ja w sytuacji czekania na wizytę w przychodni z tym,że teraz się czeka na autobus.Ludzie  na prawdę nie mają czym dotrzeć w miejsca,gdzie chcą jechać i czym wrócić.W niedzielę to już jest koszmar.Nie ma czym wyjechać ani wrócić.Proszę o przedłużenie lini autobusom MZK Zawiercie,które mogą rozwiązać problem dojazdu do Gminy i okolicznych wiosek. Co Pani na to?

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana Pytanie uprzejmie informuje, iz aktualnie trwaja prace Komisji Transportu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.

  Podjęte działania mają na celu analizę i ewentualne propozycje zmian w organizacji transportu publicznego w naszej Gminie.

  Po zakończeniu prac komisji poinformujemy Pana o podjetych decyzjach.

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 26.01.2021, 00:47

  Pytanie:

  Szanowna Pani Burmistrz czy można alejki bardziej oświetlić w nocy można się przerwrócić tak jest ciemno że nie widać gdzie czowiek noge stawia ...

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na pytanie złożone na portalu " Mieszkańcy pytają" w sprawie oświetlenia, prosimy o podanie szczegółowej lokalizacji miejsca, w którym jest brak oświetlenia.

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 18.01.2021, 22:07

  Pytanie:

  Szanowna Pani Burmistrz czy w Ogrodzieńcu na Osiedlu Sławackiego powstaną garaże , z tego co wiem jest dużo osób zaintersowanych , serdecznie pozdrawiam  i dziękuję za odpowidz ..

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na pytanie złożone na portalu „Mieszkańcy pytają” informujemy, że w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego znajduje się 39 blaszanych garaży stanowiących własność osób fizycznych wzniesionych na nieruchomości będącej własnością Gminy Ogrodzieniec oznaczonej nr ew. 3030/21. Gmina Ogrodzieniec w chwili obecnej nie planuje inwestycji polegającej na budowie garaży blaszanych w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego. W przypadku zainteresowania posadowieniem garażu blaszanego na w/w nieruchomości należy złożyć wniosek do tut. Urzędu w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr 3030/21 oraz udać się do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu w celu uzyskania zezwolenia na posadowienie obiektu kubaturowego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek problemy związane z ww. tematem, pracownicy tut. Urzędu są zawsze do dyspozycji. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 67 09 707 lub e-mail: komunalna@ogrodzieniec.pl.

 • Pytanie z miejscowości: Kiełkowice
  Data: 17.01.2021, 16:14

  Pytanie:

  Proszę o informację kiedy nastąpi ostateczne przekształcenie działki rolnej zlokalizowanej w Kiełkowicach ul. Karlińska o numerze 325/8 na budowlaną . Podanie o przekształcenie w/w działki zostalo złożone do urzędu w 15.09.2014 roku. Z poważaniem Grzegorz Markowski tel. 509106539

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane w dniu 18 stycznia 2021 r. dotyczące
  ostatecznego przekształcenia działki rolnej informujemy, że Urząd Miasta i Gminy jest w trakcie uzgadniania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec. W marcu 2021 planowane jest wyłożenie do wglądu ww. Studium  i wtedy będzie możliwość zapoznania się ze wszystkimi zmianami przeznaczenia terenów. Po uchwaleniu Studium, Gmina niezwłocznie przystąpi do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, gdzie będą ustalone szczegółowe zasady przeznaczenia terenów oraz kształtowania zabudowy.

 • Pytanie z miejscowości: Podzamcze
  Data: 23.12.2020, 10:44

  Pytanie:

  Dzień dobry. W jaki sposób płyta z kolędami Mateusza Mijała, dodatek do najnowszego wydania Gazety Ogrodzienieckiej, walczy z problemami alkoholowymi i narkomanią, jeśli została ona dofinansowana ze środków przeznaczonych na ten cel?  

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana pytanie złożone w dniu 23 grudnia 2020 r. w formularzu „Mieszkańcy pytają” informuję iż, zgodnie z hasłem profilaktycznym umieszczonym na okładce płyty „Wybierz życie bez używek nie tylko w święta” chcemy zachęcić mieszkańców do walki z problemami alkoholowymi i narkomanią. Płyta, zwłaszcza wydawana w okresie świątecznym, z pięknymi kolędami, może stanowić motywację do refleksji na temat uzależnień. Zwykła ulotka nie zawsze spełnia swoją rolę, często może być przeoczona lub wyrzucona do kosza z resztą ulotek reklamowych, które są umieszczane każdego dnia
  w skrzynkach pocztowych. Dotychczas stosowano formę papierową ulotek, w tym roku po raz pierwszy zaproponowaliśmy inną formę przekazu hasła profilaktycznego. Naszym celem było zwrócenie uwagi na problem, który dotyka niestety wielu osób. Płyta ukazująca się
  w okresie świątecznym, kiedy spędzamy czas w gronie najbliższych, pozwoli dotrzeć ze swym przesłaniem do osób borykających się z problemami alkoholowymi i narkomanią. Jest to wyjątkowy czas, który niewątpliwie skłoni do rozmów także na najtrudniejsze tematy
  z najbliższymi nam osobami. Wydanie świąteczne Gazety Ogrodzienieckiej wraz z płytą z kolędami dotarło bezpośrednio do wszystkich rodzin. W poprzednich latach profilaktyka realizowana była przy pomocy programu „Zachowaj trzeźwy umysł”. W ramach tego programu odbywał się kolportaż ulotek i plakatów o treściach profilaktycznych związanych z alkoholizmowi i narkomanią. Plakaty i ulotki były rozpowszechniane przy pomocy uczniów ze szkół podstawowych. Ze względu na panującą  pandemię w 2020 szkoły były zamknięte, co jednocześnie uniemożliwiło kolportaż materiałów profilaktycznych przy pomocy szkół.

              Jednocześnie potwierdzam, iż na opakowaniu płyty – wydaniu specjalnym z okazji
  30-lecia Gazety Ogrodzienieckiej oraz 25-lecia „Zamek” Sp. z o.o., przy współpracy Gminy Ogrodzieniec, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu – Gazety Ogrodzienieckiej oraz „Zamek” Sp. z o.o., rozdystrybuowanej do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Gminy Ogrodzieniec, znajduje się hasło profilaktyczne: „Wybierz życie bez używek nie tylko w Święta!”.

              W związku z powyższym znalazła się również informacja: „Współfinansowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na rok 2020.”

              Pragnę podkreślić, iż „inicjowanie, organizowanie oraz współuczestnictwo
  w działaniach profilaktycznych” to jedno z zadań celu szczegółowego zapisanego
  w przedmiotowym programie, dokładnie na stronie 24-25. Program dostępny pod poniższym linkiem: https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/Uchwala.XX.184.2019.2019-1227_ Program_Profilaktyka_Alkohol_i_Narkomania.pdf

   

                                                                                                                        Z wyrazami szacunku

 • Pytanie z miejscowości: Ryczów
  Data: 12.12.2020, 19:20

  Pytanie:

  Szanowna Pani Burmistrz. Jakie działania ma zamiar podjąć gmina w zakresie ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt? Wiele gmin wdraża projekt darmowej sterylizacji. A zwierzęta potrącone przez samochody? Sama na własny koszt zawiozłam kota umierającego w rowie. Kto jest władny rozwiązać ten problem? I czy jest jakikolwiek system kontroli nad warunkami w jakich przetrzymuje się zwierzęta? https://www.ogrodzieniec.pl/zarz/Ikw2014/zarzadzenie_nr_505_2014.pdf Pięknie brzmi na papierze. Szkoda, że w praktyce nie działa. No, ale próg - klękajcie narody ;p Joanna Dymczyk  

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie złożone na portalu „Mieszkańcy pytają” informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/223/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie uchwalenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 2020” wykonał powyższy program. Link do uchwały:

  https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/Uchwala.XXIV.223.2020._uchwalenie_Pragramu_zwierzeta.pdf

  Za realizację zadania odpowiedzialny jest  Zakład Gospodarki Komunalnej / (obecnie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.). Corocznie zawierana jest umowa z firma zajmującą się opieka nad bezdomnymi zwierzętami – schronisko dla zwierząt Rafał Zmuda  42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 51b. Aktualnie Gmina Ogrodzieniec opracowuje „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 2021”.

  Od stycznia do listopada 2020r. wykonano 5 szt. zabiegów sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących. Do końca roku zostało 5 szt. limitu sterylizacji / kastracji. Na prośbę wolontariuszy z gminy Ogrodzieniec do końca 2020 roku zostanie przeprowadzona sterylizacja dla trzech kotek i kastracja dla trzech  kocurów. Zostaną również przekazane  transportery dla kotów w ilości 2 szt.,  żywo - pułapki w ilości 2 szt. oraz karma sucha i mokra dla kotów. Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest nam obojętny, każdy powinien taktować zwierzaki z poszanowaniem ich naturalnych potrzeb. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek problemy związane z niniejszym tematem, zawsze jesteśmy do dyspozycji. Prosimy o kontakt telefoniczny lub   e-mailowy.

  tel. 32 67 09 720

   e -mail: komunalna@ogrodzieniec.pl

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec-Podzamcze
  Data: 01.12.2020, 13:51

  Pytanie:

  Mamy piękne tereny, ale powietrze straszne, czy Miasto i Gmina zamierza wdrozyć projekty ekologiczne np przejścia lub dopłat na ogrzewanie gazowe, fotowoltaikę. Pozdrawiam

  Odpowiedź:

  Gmina Ogrodzieniec informuje, iż posiada następujące dofinansowania:

  1. Na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Województwem Śląskim obecnie realizowany jest projekt grantowy pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez  montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec”

  Poziom dofinansowania ze środków europejskich wynosi do 80%
            wartości instalacji. Projekt realizowany będzie do grudnia 2021r. i                                                                                        obejmuje250 instalacji fotowoltaicznych.

  Jeżeli jest Pan zainteresowany skorzystaniem z dofinansowania prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa dostępnym na stronie internetowej gminy http://www.ogrodzieneic.pl/kategorie/fotowoltaika i złożenie wypełnionej Deklaracji uczestnictwa oraz Ankiety – opisu nieruchomości w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32  67 09 729.

  1. Dofinansowanie z budżetu Gminy na wymianę starego kotła węglowego na gazowy w wysokości 50% wartości lecz nie więcej niż 2000,00 zł.

  Wnioski przyjmowane są od 01. stycznia do 30. czerwca roku kalendarzowego.

  1. Dofinansowanie z Programu ,, Czyste Powietrze ‘’ o wymianę starego kotła węglowego na gazowy w wysokości 30% lub 60% wartości kotła z montażem. Wysokość poszczególnych progów zależna jest od wysokości osiągniętego dochodu.

  Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem Gminy. Gmina oferuje pomoc w rozliczeniu dofinansowania. Informacje o programie Czyste Powietrze znajdują się na stronie

            W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 326709708 

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodieniec
  Data: 24.10.2020, 17:37

  Pytanie:

  Pani Burmistrz chciałbym się dowiedzieć na temat blków , kiedy powstaną nowe osielde blków jednorodzinnych podobno jest 70 rodzin zapisnych na mieszkanie . Kiedy ten projket ruszy czy wogóle ruszy ,pozdrawiam Mieszkańiec  ??...  

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na złożony formularz „ Mieszkańcy pytają” z dnia 24.10.2020 w przedmiocie powstania nowego osiedla bloków jednorodzinnych informuję, że Gmina Ogrodzieniec cały czas pracuje nad projektem „ Mieszkanie Plus”. Jest to kilku milionowa inwestycja, dlatego Gmina Ogrodzieniec szuka odpowiedniej formy finansowania zewnętrznego. W pierwszym kwartale 2021r. mają wejść w życie nowe przepisy o finansowaniu dla samorządów. Jesteśmy w stałym kontakcie z opiekunem Banku BGK, który przygotuje propozycję finansowania w/w projektu, tak aby Gmina Ogrodzieniec mogła to zadanie zrealizować.

 • Pytanie z miejscowości: Giebło Kolonia
  Data: 07.06.2020, 07:42

  Pytanie:

  Kiedy skończą się pijackie imprezy na placu zabaw w Gieble Kolonii. Dzisiaj w nocy tj. niedziela 07.06.2020 roku, w godzinach od około 02.00 do 04.00 (do rana) - pijacka impreza młodzieży. Nie licząc prawie codziennego picia alkoholu w godzinach wieczornych. Jest to plac zabaw dla dzieci, a nie miejsce spotkań przy alkoholu i nocnych zabaw.

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 7 czerwca 2020 r. dotyczące sytuacji
  na placu zabaw w miejscowości Giebło Kolonia informuję, iż sprawa została przekazana
  do Komendanta Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. Dziękuję za zauważenie i zgłoszenie problemu.

poprzednia strona |1|2|3| z   11 następna|ostatnia

Strona główna
Linki
 • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
 • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
 • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
 • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

 • DSC_0804_resize
 • DSC_0800_resize
 • DSC_0797_resize
 • DSC_0794_resize
 • DSC_0792_resize
 • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna