Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Mieszkańcy pytają

Strona główna » Mieszkańcy pytają

Regulamin serwisu - "Mieszkańcy pytają":
 1. Wszyscy użytkownicy Internetu mają dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" i mają prawo do zadawania pytań.
 2. Dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" jest możliwy poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
 3. Odpowiedzi udzielane są wyłącznie na pytania dotyczące spraw samorządowych.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy lub wskazana przez niego osoba udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni.
 5. Pytania będą publikowane tylko z odpowiedzią Burmistrza.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  2. naruszające dobra osobiste,
  3. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  4. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  5. nie dotyczące spraw samorządowych Gminy Ogrodzieniec.
 7. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
Zadaj pytanie
 • Pytanie z miejscowości: Giebło Kolonia
  Data: 07.06.2020, 07:42

  Pytanie:

  Kiedy skończą się pijackie imprezy na placu zabaw w Gieble Kolonii. Dzisiaj w nocy tj. niedziela 07.06.2020 roku, w godzinach od około 02.00 do 04.00 (do rana) - pijacka impreza młodzieży. Nie licząc prawie codziennego picia alkoholu w godzinach wieczornych. Jest to plac zabaw dla dzieci, a nie miejsce spotkań przy alkoholu i nocnych zabaw.

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 7 czerwca 2020 r. dotyczące sytuacji
  na placu zabaw w miejscowości Giebło Kolonia informuję, iż sprawa została przekazana
  do Komendanta Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. Dziękuję za zauważenie i zgłoszenie problemu.

 • Pytanie z miejscowości: Giebło Kolonia
  Data: 29.05.2020, 23:27

  Pytanie:

  Dlaczego w dalszym ciągu młodzież gromadzi się pije alkohol na placu zabaw dla dzieci. Ostatnie pijackie spotkanie było wieczorem i w nocy 29.05.2020 roku, pomimo zamknięcia placu zabaw z powodu epidemii koronawirusa.

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 29 maja 2020 r. dotyczące sytuacji na placu zabaw w miejscowości Giebło Kolonia informuję, iż Gmina nie ma kompetencji ani możliwości do rozwiązania opisanego przez Pana problemu. Właściwym organem jest Komisariat Policji
  w Ogrodzieńcu, którego zadaniem jest utrzymanie porządku i ładu w Gminie Ogrodzieniec. Jednocześnie informuję, iż sprawa została przekazana do Komendanta Komisariatu Policji
  w Ogrodzieńcu. Dziękuję za zauważenie i zgłoszenie problemu, szczególnie w tym trudnym okresie
  z jakim się obecnie zmagamy z powodu sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Ważne jest, aby reagować, a nie przechodzić obojętnie obok problemu. Wszystko w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.

 • Pytanie z miejscowości: Zawiercie
  Data: 17.04.2020, 14:07

  Pytanie:

  Dzień dobry Pani Burmistrz, mam pytanie odnośnie planu zagospodarowania przestrzenego i wykonywanego studium. Na jakim etapie są aktualnie prace i jakie są terminy wykonania nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najbardziej interesuje mnie obręb Fugasówka, ul. Mickiewicza ciekaw jestem czy będe mógł kiedykolwiek przekształcić posiadaną działkę na budowlaną i tam zamieszkać. Z góry dziękuje za odpowiedź Michał Wróbel

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 17 kwietnia 2020 r. dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak również Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec informuję, iż w dniu 28 lutego 2020 r. została podpisana umowa na dokonanie zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków .Wykonawca, zgodnie
  z zawartą umową na wykonanie przedmiotowego studium, ma wyznaczony termin do dnia
  22 grudnia 2020 r.

  Po zatwierdzeniu ww. studium przez Wojewodę Śląskiego tutejszy Urząd podejmie uchwałę
  o przystąpieniu do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec.
  Na chwilę obecną nie da się określić daty sporządzenia nowego Planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż w pierwszej kolejności należy zakończyć zmianę przedmiotowego studium.

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 09.04.2020, 18:22

  Pytanie:

  Pani Burmistrz, niestety Ogrodzieniec zarasta zużytymi rękawiczkami, a już wkrótce zaczenie pewnie zarastać maseczkami. Codziennie zbieram z placu kilka rękawiczek, które przywiał wiatr, a po ulicach i w różnych zakamarkach miasta są ich całkiem spore ilości. Podejrzewam, że inni mieszkańcy mają z tym również problem. Rozumiem, że niektórzy nie wiedzą, do czego służą te rękawiczki i po co one są oraz co z nimi zrobić po użyciu. Rozumiem też, że foliowe rękawiczki mogą być wywiewane z otwartych koszy miejskich. Nie wspomnę już o tym, że tak naprawdę rękawiczki te mogą być przecież zakażone i wszystkie powinny być traktowane jak odpad medyczny ale czy na prawdę nic się z tym nie da zrobić? Czy nie da się podstawić pod każdy sklep dodatkowego zamykanego kosza albo wymóc na właścicielach sklepów by o to dbali? Czy służby sprzątające nie mogą sprzątać tego każdego dnia albo chociaż co 2 dni? Pozdrawiam Łukasz

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na Pana pytanie informujemy, że Gmina Ogrodzieniec zwróciła się do wszystkich właścicieli punktów handlowych pismem przypominającym o konieczności przestrzegania wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). „Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników, maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane”. Właścicieli placówek handlowych poprosiliśmy również o wyznaczenie miejsca do składowania zużytych rękawiczek.

  Ponadto informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu opróżnia kosze 3 razy w tygodniu tj.  w poniedziałki, środy i piątki. Zostanie wzmożony monitoring pod kątem zalegania zużytych rękawiczek i maseczek.

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 03.03.2020, 22:37

  Pytanie:

  Mam pytanie, dlaczego na terenie Gminy nie jest prowadzona akcja "Sterylizacja" zwierząt domowych ?. W ościennych miejscowościach cały marzec wybrane punkty wetrynaryjne prowadzą zabiegi u suk w zniżonych cenach,  a w niektórych zakładach dla mieszkańców odbywają się za darmo (np. cztery w Zawierciu). W Ogrodzieńcu zabiegi są najdroższe z tych, które sprawdzałem                                           T. S.

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 11pkt. 1 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt do zadań gminy należy  zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.

  Zapis o możliwości finansowania zabiegu sterylizacji zwierząt posiadających właściciela  znalazł się w uchwalonym na 2019 r. programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Ogrodzieniec.

  W projekcie programu na 2020r. również zawarty jest w/w zapis.

  Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu w dniu 26.03.2020 r. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 2020” zostaną opracowane stosowne procedury.

  Realizacja procedur będzie uzależniona od wysokości posiadanych środków finansowych.

  Z uwagi na epidemię koronowirusa decyzje co do wysokości przeznaczonej na ten cel środków zostaną podjęte w późniejszym terminie.

  W dniu 3 marca Pani Burmistrz poinformowała Pana o możliwościach skorzystania z założeń programu.

   

   

   

  Z poważaniem

 • Pytanie z miejscowości: Ryczów
  Data: 13.02.2020, 18:23

  Pytanie:

  Szanowna Pani Burmistrz, Zbliża się kolejna rocznica pacyfikacji Ryczowa. W związku z tą uroczystością pytam, kiedy zostanie wymieniona tablica upamiętniająca ofiary usytuowana w pobliżu zbiorowej mogiły ofiar nazizmu, sprofanowana wyryciem na niej swastyki. Nadmieniam, iż sprawa została zgłoszona na Policję na początku listopada. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż tablica należy do Zakładu Komunalnego Gminy. Jak długo pamięć ofiar ma jeszcze być profanowana w ten sposób?  z wyrazami szacunku Joanna Dymczyk  Ryczów

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 13.02.2020r. na portalu „ Mieszkańcy pytają” odnośnie informacji dot. wymiany tablicy upamiętniającej ofiary usytuowana w pobliżu zbiorowej mogiły ofiar nazizmu, sprofanowana wyryciem na niej swastyki. Informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec do dnia 21 lutego 2020 r. wymieni tablicę upamiętniającą ofiary nazizmu. 

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 07.01.2020, 20:53

  Pytanie:

  Szukam w internecie informacji dot. organizacji zbiórki pieniędzy w ramach WOŚP 2020 w Ogrodzieńcu. Nie widzę żadnych programów imprez, w których mogłabym wziąć udział jak przez wiele lat wcześniejszych. Pamiętam, że Pani Burmistrz również brała kiedyś udział w licytacji - kiedyś wylicytowała pięknęgo Kocura Ogrodzienieckiego, a kiedy gdy była dyrektorką szpitala dała na licytację "dzień dyrektorowania". Może się wygłupię, że nie potrafię szukać w internecie :) Ale proszę mi pomóc i podać program imprez w Ogrodzieńcu. Czy licytacja w szkole odbędzie się jak co roku? Urszula Dembowska

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 07.01.2020r. na portalu „ Mieszkańcy pytają” odnośnie informacji dot. organizacji zbiórki pieniędzy w ramach WOŚP 2020 w Ogrodzieńcu. Poniżej przedstawiam listę stron internetowych, na których znajdują się informacje dot. organizacji zbiórki pieniędzy w ramach WOŚP 2020 w Ogrodzieńcu.

   

 • Pytanie z miejscowości: Podzamcze
  Data: 29.10.2019, 08:09

  Pytanie:

  Dzień dobry Piszę w sprawie wywozu odpadów gabarytowych . Na ogłoszeniach o wywozie śmieci piszę : " natomiast odpady wielkogabarytowe to meble ,wykładziny podłogowe,wersalki, fotele, drzwi ,ona itp." . Problem polega w tym ,że nie jest to sprecyzowane i firma która zabiera z przed posesji te odpady zostawia ich część . Miałam wystawioną starą kabinę prysznicową tzn. brodzik i szyby i nie zostały zabrane , u sąsiadów również widziałam ,że spora część rzeczy nie została zabrana . Prosiła bym o dokładne sprecyzowanie co można wystawiać a czego nie .

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 29.10.2019 r. na portalu „ Mieszkańcy pytają” informujemy, że zgodnie z  informacją wykonawcy aktualnie świadczącego usługę wywozu i zagospodarowania odpadów -  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu - opublikowaną na stronie internetowej  Gminy Ogrodzieniec https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/4857 do odpadów wielkogabarytowych zaliczono: “meble: szafy, stoły, kanapy, fotele, foteliki, biurka; ramy okienne, drzwiowe (bez szyb); opony samochodowe w ilości 4 szt. z posesji; wielkogabarytowe zużyte sprzęty agd i rtv – lodówki, telewizory”.

  Wymieniona przez Panią kabina prysznicowa (tzn. brodzik  i szyby) nie należy do powyżej wymienionych odpadów lecz do odpadów poremontowych i należy ją dostarczyć do PSZOK  w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 107 (przy oczyszczalni) czynnego w każdą sobotę od godz. 8.00 do 15.00.

 • Pytanie z miejscowości: Ryczów
  Data: 30.09.2019, 17:15

  Pytanie:

  Droga Pani Burmistrz, Piszę z zapytaniem: Gdzie znajduje się na mapach ul. Końcowa o którą toczy się kłótnia mieszkańców Ryczowa? :)  

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 30.09.2019 r. na portalu „ Mieszkańcy pytają”, odnośnie położenia na mapie ul. Końcowej w Ryczowie, poniżej przedstawiam rysunek mapy z uwidocznioną  ul. Końcową.

  MAPKA

 • Pytanie z miejscowości: Giebło Kolonia
  Data: 11.09.2019, 22:15

  Pytanie:

  Imprezy pijackie na placu zabaw w Gieble Kolonii. Niestety, policja nie robi nic, albo niewiele by wyeliminować libacje na placu zabaw, czego przykładem jest dzisiejsze głośne imprezowanie.

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na informację złożoną w dniu 11.09.2019 r. na portalu „ Mieszkańcy pytają” informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec podjął wszelkie możliwe kroki, które leżały w jego kompetencjach celem zareagowania na zgłoszony przez Pana problem. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie posiada kompetencji do samodzielnego rozwiązania opisanej sytuacji. 

poprzednia strona |1|2|3| z   10 następna|ostatnia

Strona główna
Linki
 • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
 • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
 • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
 • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

 • DSC_0804_resize
 • DSC_0800_resize
 • DSC_0797_resize
 • DSC_0794_resize
 • DSC_0792_resize
 • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna