Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Atrakcje Turystyczne

Miasto Ogrodzieniec

„Miasto Ogrodzieniec położone jest na skrzyżowaniu dróg Zawiercie – Kraków i Dąbrowa Górnicza – Pilica na płaskowyżu o wysokości 390 – 420 m n.p.m. Tu znajduje się centrum miasta. Od południa i zachodu do miasta przylega kompleks leśny ciągnący się do Mitręgi, od północnego-zachodu – łąki przechodzące w dolinę Czarnej Przemszy, od północy – pola i złoża wapienne oraz wyrobiska Cementowni „Wiek”, od wschodu – pola uprawne.
Miasto ma dobre połączenie komunikacyjne z sołectwami.
Miasto w większości ma zabudowę niską, obecnie rozbudowaną w południowej części miasta.
W centrum znajdują się podstawowe usługi typu handel, gastronomia, itp. usługi. Centrum administracyjne mieści się przy Placu Wolności na południe od centrum handlowego i znajdują się tu: Urząd Miasta i Gminy, Policja, Biblioteka, Dom Kultury itp. (...)” (SUiKZP)


- tereny rekreacyjne Ogrodzieńca: Józefów (stawy śródleśne), Krępa (baseny, plac zabaw, parking, lasy) i Lachowizna (kompleks leśny)
- część poprzemysłowa Ogrodzieńca tzw. Cementownia: hala sportowa ze ścianką wspinaczkową przy Gimnazjum w Ogrodzieńcu
- boisko Orlik przy Zespole-Szkolno Przedszkolnym w Ogrodzieńcu
- kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z 1787 roku
- pomnik Jana Pawła II i figura Matki Bożej przy Kościele
- kapliczka Św. Floriana przy ul. Olkuskiej
- figura Św. Jana przy ul. Kościuszki
- kapliczki i krzyże przydrożne (ul. 1-go Maja, ul. Bzowska, ul. Kościuszki, ul. Narutowicza, Józefów)
- ruiny „Prochowni”, dawnej fabryki prochu
- miejsca pamięci: przy: ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu-Cementowni, w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu, przy ul. Cmentarnej w Ogrodzieńcu, na cmentarzu parafialnym, przy ul. Kościuszki 69 w Ogrodzieńcu
- Związek Gmin Jurajskich - siedziba w Ogrodzieńcu

Sołectwo Podzamcze

„Sołectwo graniczące od zachodu z miastem Ogrodzieniec, od północy z miastem Zawiercie i sołectwem Kiełkowice. Od wschodu z sołectwem Kolonia Giebło i gminą Pilica, od południa z sołectwami Kolonia Ryczów i Śrubarnia-Żelazko.
Przez Podzamcze przebiega droga z Ogrodzieńca do Pilicy. W Podzamczu znajdują się najważniejsze zabytki gminy Ogrodzieniec: ruiny Zamku na wzgórzu zamkowym górującym nad zabudową wsi oraz Góra Birów z archeologicznymi odkryciami osady łużyckiej. Zabudowa w przewadze jest jednorodzinna. Teren bardzo urozmaicony wysokościowo, na wschód i południe za zamkiem znajdują się zespoły skalne o fantastycznych kształtach. Północna część Podzamcza to pola uprawne bardzo dobrej klasy.” (SUiKZP)


- ruiny XIV-wiecznego Zamku Ogrodzieniec
- zrekonstruowany Gród na Górze Birów
- cmentarzysko kurhanowe w okolicy Góry Birów
- Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej
(Parafia Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu)
- kapliczki (np. kapliczka przy Placu Jurajskim z kamienia zamkowego) i krzyże przydrożne
- krajobraz jurajski, liczne ostańce, skały, jaskinie
- szlaki turystyczne piesze i rowerowe plus węzeł szlaków
- cykliczne imprezy na Zamku Ogrodzieniec (www.zamek-ogrodzieniec.pl): Turnieje Rycerskie, Święto Gminy zakończone pokazem pirotechnicznym, Jurajskie Śpiewanie, Najazd Barbarzyńców
- park linowy pod zamkiem
- park miniatur pod zamkiem (Park Miniatur, Park Rozrywki, Park Doświadczeń Fizycznych, Dom Legend i Strachów, Tor Saneczkowy)

Sołectwo Ryczów

„Sołectwo jedno z najpiękniejszych krajobrazowo. Graniczy od zachodu z Żelazkiem, od północy z Kolonią Ryczów, od wschodu z Pilicą, od południa z gminą Klucze w województwie Małopolskim. Zabudowa jednorodzinna i rolnicza skupione są przy drodze z Ryczowa do Żelazka i przy przedłużeniu tej drogi w kierunku wschodnim, gdzie znajduje się główna część wsi. Ryczów od zachodu i południa otoczony jest licznymi zalesionymi wzniesieniami ostańcami w grupach skalnych, stanowiących wyjątkową wartość przyrodniczą. Pozostałe tereny to gleby o niskiej klasie.” (SUiKZP)

- ze względu na krajobraz jurajski (ostańce, skały, jaskinie i groty skalne, roślinność kserotermiczna) określany jest jako Ryczowski Mikroregion Skałkowy albo „Małe Zakopane”
- ruiny strażnicy obronnej z XIV w.
- kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ryczowie
- kilkanaście kapliczek i krzyży przydrożnych (największe skupisko w odniesieniu do innych miejscowości w gminie)
- drewniana „stara szkoła” z 1948 roku – obecnie siedziba Fundacji Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej „Stara Szkoła”
- Pustynia Ryczowska (między wzgórzami Grochowiec, Księża Góra i Cisownik)
- Rezerwat Ruskie Góry o powierzchni 153 ha obejmujący gminy: Pilica i Ogrodzieniec
- szlaki turystyczne piesze i rowerowe plus węzeł szlaków
- punkt widokowy na Grochowcu Wielkim
- miejsca pamięci: mogiła zbiorowa mieszkańców pomordowanych przez hitlerowców przy ul. Armii Krajowej „na skale”; w lesie za cmentarzem komunalnym, pomiędzy skałami Księdza Górą i Sołtysią Górą znajduje się „Grób zbiorowy zmarłych na epidemię cholery w 1852 roku, poległych w czasie Powstania Styczniowego oraz żołnierzy austriackich poległych w czasie I wojny światowej i żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej – pomnik”

Sołectwo Ryczów Kolonia

„Sołectwo Kolonia Ryczów graniczy od zachodu i północy z sołectwem Podzamcze, od wschodu z gminą Pilica, od południa z sołectwem Ryczów i od południowego-zachodu z Żelazkiem. Przez Kolonię Ryczów przebiega droga z Ogrodzieńca do Ryczowa. Zabudowa Kolonii Ryczów niezbyt zwarta, skupia się przy dwu drogach prostopadle ułożonych do drogi Ogrodzieniec – Ryczów. Teren sołectwa ma bardzo urozmaicone ukształtowanie, w części wschodniej są to pola o słabej klasie gleb, w części zachodniej – lasy.” (SUiKZP)

- Kaplica pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ryczowie Kolonii (Parafia Rzymskokatolicka p.w. NNMP w Ryczowie)
- kapliczki i krzyże przydrożne
- sołectwo otoczone jest wzgórzami z grupami skał jurajskich, występują liczne ostańce, roślinność kserotermiczna
- szlaki turystyczne

Sołectwo Żelazko

„Sołectwo dwu jednostek Żelazka i Śrubarni położone jest w południowej części gminy Ogrodzieniec i graniczy od zachodu i północy z miastem Ogrodzieniec, od wschodu z Ryczowem, od południa z gminą Klucze w województwie Małopolskim. Zabudowa Żelazka znajduje się przy drodze z Ryczowa jest to jedna z najmniejszych wsi gminy o zabudowie rolniczej i jednorodzinnej. Śrubarnia jest także małą wsią, do której dochodzi autobus z Żelazka. Sołectwo Żelazko-Śrubarnia posiada więcej lasów niż pól, otaczają je wzgórza z grupami ostańców o unikalnej urodzie, przechodzące w pasmo ryczowskich skał i wzniesień.” (SUiKZP)

miejscowość Żelazko
- urokliwy krajobraz jurajski
- miejsce z tradycjami zlotów harcerskich

- kaplica pod wezwaniem Św. Izydora (Parafia p.w. NNMP w Ryczowie)
- kapliczki i krzyże przydrożne
- siedziba organizatorów biegów przełajowych

miejscowość Śrubarnia
- bardzo urokliwa i piękna miejscowość jurajska
- ze względu na okoliczne kompleksy leśne nazywana „wsią w lesie”

Sołectwo Fugasówka

„Sołectwo Fugasówka graniczy – od północy z dzielnicą Wydra miasta Zawiercie, od południa z miastem Ogrodzieniec. Fugasówkę przecina główna droga Zawiercie – Ogrodzieniec. Po wschodniej części drogi leży część sołectwa składająca się z intensywnej zabudowy niskiej jednorodzinnej, po zachodniej stronie drogi leży Markowizna przy granicy z Zawierciem. (...) Pozostała część terenu to dolina Czarnej Przemszy, tereny łąk, strumyków i zakrzewień.” (SUiKZP)

miejscowość Fugasówka
- teren poprzemysłowy z przewagą zabudowy podmiejskiej terenów, które się urbanizują
- występują łąki i podmokłe tereny
- wzdłuż ul. Poniatowskiego przebiega ścieżka pieszo-rowerowa
- kapliczki przydrożne: 1 wybudowana z kamienia przy ul. Bzowskiej, 3 nadrzewne (ul. Poniatowskiego, ul. Kolejowa, w lesie na "krzyżowych drogach") oraz 1 krzyż misyjny przy przystanku relacji Zawiercie-Ogrodzieniec
- miejsce pamięci przy ul. Reja – zbiorowa Mogiła Powstańców z 1863 roku oznakowana przez Komisję Ochrony Zabytków PTTK w Zawierciu

miejscowość Markowizna
- teren położony przy kompleksie leśnym

Sołectwo Giebło

„Sołectwo Giebło położone przy drodze z Żerkowic do Pilicy ma dość intensywną zabudowę, skupioną, jednorodzinną i rolniczą, jest tu także kościół parafialny p. w. św. Jakuba otoczony murem zabytek z XII-XIII wieku – romański. Kościół góruje nad okolicą. Znajduje się tu również dworek szlachecki w zabytkowym parku. Giebło otoczone jest bardzo dobrymi glebami, jedynie w zachodnio-południowej części znajdują się lasy w znacznych obniżeniach terenu. Giebło graniczy z zachodu z Kiełkowicami, z północy z Mokrusem, ze wschodu z Gulzowem, z południa z kolonią Giebło.” (SUiKZP)

- późno-romański kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła z XIII w. z plebanią
- dworek szlachecki z XIX/XX w. w kompleksie parkowym nad stawem w centrum wsi

- boisko do piłki nożnej
- kapliczki i krzyże: 2 typowe murowane kapliczki przy ul. Częstochowskiej i ul. Edukacyjnej, 3 krzyże przy ul. Częstochowskiej oraz 3 kapliczki nadrzewne (1 przy stawie i 2 przy drodze relacji Giebło – Giebło Kolonia

Sołectwo Giebło Kolonia

„Sołectwo Giebło [Kolonia] graniczy od zachodu i południa z Podzamczem, od zachodu z Kiełkowicami, z północy z Giebłem, ze wschodu z gminą Pilica. Zabudowa wsi jest rozproszona ale większa jej część położona jest w pobliżu dróg Ogrodzieniec – Pilica. Sołectwo posiada sporo pól o dobrej ziemi i lasy bukowe o wielkiej wartości przyrodniczej.” (SUiKZP)

- teren przy lasach bukowych o dużej wartości przyrodniczej
- 1 kapliczka murowana (przy przystanku), 1 krzyż przydrożny przy ul. Polnej oraz 2 kapliczki nadrzewne przy drodze z Giebła Kolonii do Giebła

Sołectwo Gulzów

„Sołectwo Gulzów położone jest na krańcu północno-wschodnim gminy Ogrodzieniec i graniczy od zachodu z sołectwem Mokrus, sołectwem Giebło, od północy, wschodu i południa z gminą Pilica. Zabudowa niska, zwarta skupiona jest przy drodze z Mokrusa do Pilicy. Wieś położona wśród uprawnych pól, jedynie we wschodniej części sołectwa znajduje się las.” (SUiKZP)

- na terenie sołectwa jest 7 kapliczek i krzyży przydrożnych
- tereny rolnicze stanowią dobre gleby, sołectwo otaczają piękne widoki

Sołectwo Kiełkowice

„Jest to wieś położona przy drodze północ-południe niezbyt gęsto zabudowana. Jedynie północna część, Stare Kiełkowice mają bardziej rozległą zabudowę. Przeważa tu także zabudowa niska przemienna, jednorodzinna i gospodarstw rolnych. Kiełkowice graniczą od zachodu z Karlinem – dzielnicą Zawiercia, od północy z Kroczycami, od wschodu z sołectwami Mokrus, Giebło i Kolonia Giebło, od południa z Podzamczem.” (SUiKZP)

- Kiełkowice dzielą się na dwie części określane jako Stare Kiełkowice i Nowe Kiełkowice
- kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego (Parafia Rzymskokatolicka w Gieble)
- ferma strusi
- miejsce pamięci - pomnik ku czci Członków Ruchu Oporu poległych w latach 1939-1945 przy ul. Turystycznej

Sołectwo Mokrus

„Wieś o dość zwartej zabudowie przy drodze z Giebła do Siamoszyc w Kroczycach. Wieś otoczona polami o dobrej ziemi, tylko na północy znajdują się lasy. Sołectwo Mokrus graniczy od zachodu z Kiełkowicami, od północy z gminą Kroczyce i gminą Pilica, od wschodu z sołectwem Gulzów i od południa z sołectwem Giebło.” (SUiKZP)

- do sołectwa należy przysiółek Sachalin łączący Mokrus i Kiełkowice
- kapliczki przydrożne (2 murowane i 1 drewniany krzyż)
- zagospodarowany staw w centrum wsi

Zebrała: Iwona Rajca

sierpień 2016

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec