Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

FOTOWOLTAIKA- ISTOTNE INFORMACJE

Strona główna » Aktualności » FOTOWOLTAIKA- ISTOTNE INFORMACJE

DRODZY MIESZKAŃCY,
Temat fotowoltaiki i związana z tym możliwość dofinansowania na realizacje inwestycji budzi ogromne zainteresowanie w naszej Gminie. Obecnie zapisy dotyczą LISTY REZERWOWEJ. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo, mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną Covid-19 oraz remont pomieszczeń w budynku Urzędu mający na celu dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, jesteśmy zobligowani do wprowadzenia ograniczeń mających zapewnić bezpieczeństwo interesantów, jak i pracowników Urzędu. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić Państwu wyczerpujących informacji w niniejszym temacie.
A. Sprawy odnośnie FOTOWOLTAIKI prosimy załatwiać po uprzednim umówieniu wizyty w tut. Urzędzie pod nr telefonu kontaktowego – 885 039 016 (osoba do kontaktu Pani R. Burzyńska)
Jednocześnie informujemy o dokumentach niezbędnych o ubieganie się w sprawie dofinansowania inwestycji:
Złożenie deklaracji udziału grantobiorcy w Projekcie:
- wypełnienie formularza Deklaracji;
- przedłożenie numeru Księgi Wieczystej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do władania nieruchomością (np. aktu notarialnego, aktualnego wypisu z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu);
- przedłożenie dokumentu potwierdzającego roczne zużycie energii elektrycznej.
B. Dokumenty niezbędne przed podpisaniem umowy z Gminą o powierzenie grantu grantobiorcy nie prowadzącemu działalności gospodarczej (osoby fizyczne) na udzielenie grantu:
- udokumentowane roczne zużycie energii elektrycznej z nieruchomości, gdzie planowana będzie inwestycja:
w formie kopii rachunków wraz ze zużyciem za energię elektryczną za cały rok kalendarzowy lub w formie informacji udzielonej od dostawcy energii elektrycznej - np. TAURON – można zwrócić się mailowo:dom@tauron.pl z prośbą o udzielenie informacji w sprawie rocznego zużycia energii elektrycznej, podając adres i dane odbiorcy;
- nr rachunku bankowego Wnioskodawcy; określenie przybliżonego terminu realizacji planowanej inwestycji.
Wyżej wymienione informacje, przed podpisaniem Umowy, proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:r.burzynska@ogrodzieniec.pl lub przedłożyć osobiście w siedzibie Urzędu.
C. Dokumenty niezbędne przed podpisaniem umowy z Gminą o powierzenie grantu grantobiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą:
- udokumentowane roczne zużycie energii elektrycznej z nieruchomości, gdzie planowana będzie inwestycja:
-w formie kopii rachunków wraz ze zużyciem za energię elektryczną za cały rok kalendarzowy lub w formie informacji udzielonej od dostawcy energii elektrycznej - np. TAURON – można zwrócić się mailowo: dom@tauron.pl z prośbą
o udzielenie informacji w sprawie rocznego zużycia energii elektrycznej, podając adres i dane odbiorcy;
- nr rachunku bankowego Wnioskodawcy;
- określenie przybliżonego terminu realizacji planowanej inwestycji;
-przedstawienie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis
w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie;
- grantobiorcy prowadzący działalność gospodarczą i ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązani są do czasu podpisania umowy o powierzenie grantu do przedstawienia FORMULARZA informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Formularz do pobrania, link: http://uokik.gov.pl/download.php?id=1235
Wyżej wymienione informacje, przed podpisaniem Umowy, proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres
e-mail: r.burzynska@ogrodzieniec.pllub przedłożyć osobiście w siedzibie Urzędu. Tel. 885039016
ISTOTNE NUMERY TELEFONÓW:
- Działalność gospodarcza: 32 67 09714
- Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 32 67 09 705 lub 32 67 09 706
- Ewidencja ludności i dowody osobiste: 32 67 09 716
- Ochrona Środowiska: 32 67 09 720
- Gospodarka Komunalna i Mienie Gminy: 32 67 09 707 lub 32 67 09 708
W realizacji pozostałych zadań kontakt interesantów z pracownikami następuje telefonicznie pod nr telefonu:
32 67 09 700 lub mailowo: sekretariat@ogrodzieniec.pl

czytano: 95 razy

autor: ogrodzieniec.pl

data dodania: 2021-05-03 18:48:17

Linki
  • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
  • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
  • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
  • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

  • DSC_0804_resize
  • DSC_0800_resize
  • DSC_0797_resize
  • DSC_0794_resize
  • DSC_0792_resize
  • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna