GMINA OGRODZIENIEC na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
- Geografia Wyborcza

- Obwodowe Komisje Wyborcze


 1. WYNIKI WYBORÓW - WIZUALIZACJA

 2. Link do informacji dotyczących wyborów parlamentarnych publikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą: www.pkw.gov.pl

 3. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu w sprawie: powołania członków obwodowych komisji wyborczych
  - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

 4. Informacja - losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 5. Wykaz komitetów uprawnionych do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (stan na dzień 5 września 2011 r.)

 6. Informacje dla wyborców
  6.1. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  6.2. Dopisanie do spisu wyborców
  6.3. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych i osób, które ukończyły 75 lat
  6.4. Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych

 7. Wyznaczenie obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

 8. Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu - skład OKW w Sosnowcu

 9. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 10. OGŁOSZENIE o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Miasta i Gminy Ogrodzieniec

 11. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Dziennik Ustaw z dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr 162, poz. 978

 12. KALENDARZ WYBORCZY