TABLICA INFORMACYJNA

 

nr pok. 

 PARTER    

 

nr pok.

I PIĘTRO

 

nr pok.

 II PIĘTRO

10

Ochrona Środowiska, Planowanie Przestrzenne
Geodezja
Monika Hechmann 
tel. 32-6709708
Marcin Królak

tel. 32-6709708
Rolnictwo, Leśnictwo, Gospodarka Mieniem

Adam Naziomek
tel. 32-6709707

 

22

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY
Dariusz Ptaś
tel. 32-6709702
 

 

31

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Kierownik Referatu Finansowego

Arkadiusz Ilski
tel. 32-6709731

               

13

Księgowość Podatkowa
 i Opłaty
za Gospodarowanie Odpadami

Halina Kulczykowska
tel. 32-6709706
Dorota Milewska
tel. 32-6709706

   

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Anna Pilarczyk-Sprycha
tel. 32-6709700

 

31

 

Główny Księgowy Urzędu
Irena Kuźniak
tel. 32-6709730
Księgowość Budżetowa
Marcin Paciej
Anna Bugajska
tel. 32-6709732

       

14

Ochrona Środowiska
KIEROWNIK REFERATU

Ewa Marzecka
tel. 32-6709727

   
               

15

 

 

22

SEKRETARIAT
Barbara Gruca
tel. 32-6709700 - CENTRALA
fax. 32-6709721
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

 

32

Sala Narad

               

16

 Wymiar Podatków i Opłaty
za Gospodarowanie Odpadami

Małgorzata Rola
tel. 32-6709705
Justyna Sojka
tel. 32-6709705

 

Sala Ślubów

 

 

33

Sprawy Społeczne
Promocja
KIEROWNIK REFERATU

Iwona Rajca
tel. 32-6709703

Świetlice Środowiskowe

Anna Jurczak
tel. 32-6709703

               

17

Kancelaria
Obsługa Interesantów

Bożena Kowalczyk
tel. 32-6709704

 

23

Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy Obywatelskie,
KIEROWNIK
REFERATU
Anna Pilarczyk-Sprycha
Kierownik USC
Marta Maciążek
tel. 32-6709718

 

34

Inwestycje, Zamówienia Publiczne
Jolanta Gąkowska
tel. 32-6709728

18

Obsługa Interesantów
Marta Słowikowska
tel. 32-6709704

               
     

24

Dowody Osobiste
Ewidencja Ludności
Adrianna Kwiecień

tel. 32-6709716

 

35

Rozwój Gospodarczy
Bożena Kołodziej-Pawłowska
tel. 32-6709729

Biuro Rady Miejskiej

           

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Janoska
tel. 32-6709711

Michalina Piecha
tel. 32-6709736

Pełnomocnik Burmistrza
do realizacji gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

Justyna Żak
Monika Kozioł
tel. 32-6709736

 

25

Biuro Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Marek Kwoczała

tel. 32-6709710

 

36

Inwestycje, Rozwój Gospodarczy
KIEROWNIK REFERATU

Piotr Mikulski
tel. 32-6709726

 

           
   

26

Ewidencja Działalności Gospodarczej, Koncesje alkoholowe
Marta Ross
tel. 32-6709714

 

37

Księgowość Budżetowa
Celina Lipka
tel. 32-6709723

             

Inspektor ds. PPoż

Henryk Karcz

 

Konserwator-Palacz

Mariusz Malinowski

Sprzątaczki
Krystyna Żak
Anna Szota
 

27

Radca Prawny
Dariusz Pluta
tel. 32-6709717
Kontrola Wewnętrzna
Piotr Parzoch
tel. 32-6709717

 

38

Księgowość Podatkowa
Katarzyna Jadczyk
tel. 32-6709720
Oświata
Andrzej Kaźmierczak
tel. 32-6709720

               
     

28

Kierownik Referatu Organizacyjnego
Maria Milejska
tel. 32-6709709

 

39

Informatyk
Rafał Szlachta
tel. 32-6709719
Drogi
Adam Głąb
tel. 32-6709719

29