Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Ryczów Kolonia – Ekologiczne Sołectwo 2009

Strona główna » Osiągnięcia » Ekologiczne Sołectwa » Ryczów Kolonia – Ekologiczne Sołectwo 2009

Ryczów Kolonia – Ekologiczne Sołectwo 2009

 

Starostwo Powiatowe w Zawierciu rozstrzygnęło trzecią edycję powiatowego konkursu "Sołectwo Ekologiczne 2009". Gmina Ogrodzieniec już trzykrotnie typowała swoje sołectwa do tego konkursu. Tytuł sołectwa ekologicznego zdobyły ogrodzienieckie: Giebło – 2007, Kiełkowice – 2008. W tym roku do konkursu powiatowego Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu wyznaczył niewielkie sołectwo Ryczów Kolonię, a wniosek przygotowały panie zajmujące się rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. Kontrkandydatem były Niegowonice w sąsiedniej gminie Łazy. Trudno było konkurować 334 osobowej Ryczów Kolonii powstałej po II wojnie światowej, z Niegowonicami, które zamieszkuje 1886 osób, a historia sięga XIV wieku. Tym bardziej mieszkańcy Ryczowa Kolonii są dumni i szczęśliwi, że doceniono ich proekologiczne postawy, zachowanie tradycji, poszanowanie kultury oraz integrację, przyznając drugie miejsce i nagrodę w wysokości 6,5 tys. zł.
Wizja lokalna Komisji Konkursowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu, w składzie: Przewodnicząca Bożena Kotas – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska; członkowie: Ewa Paulewicz-Koryl – Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa oraz Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego: Henryk Karcz, Mieczysław Skręt i Tomasz Ślusarczyk, miała miejsce 2 września br. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele UMiG Ogrodzieniec, sołectwa, mieszkańcy.
Według regulaminu konkursu "EKOLOGICZNE SOŁECTWO 2009" jego celem było:
- zwiększenie świadomości ekologicznej powiatu,
- kształtowanie postaw proekologicznych,
- zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, środowiska kulturowego,
- aktywizacja lokalnej społeczności,
- poprawa zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społ.-gosp.,
- poprawa stanu środowiska oraz zdrowia społeczeństwa,
- działania: Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.
W programie wizji lokalnej zaprezentowano:
- Historię powstania sołectwa;
- Walory przyrodnicze – jurajski krajobraz;
- Gurdziel – roślinność kserotermiczna, kozy w ramach programu "Owca Plus";
- Kaplicę wybudowaną w l. 90. przez mieszkańców ze zmienionym dachem;
- Drogę z nagrody w konkursie o tytuł Złotej Miejscowości Radia Katowice, pawie, kompostownik i budki lęgowe dla ptaków;
- Ogródki i posesje, krzyż w miejscu mogiły po Szwedach, starą chałupę, przydomową oczyszczalnię ścieków;
- Remizę strażacką z 1982 roku wybudowaną przy zaangażowaniu mieszkańców, siedzibę miejscowych organizacji, czyli OSP i KGW, skwer przed strażnicą;
- Część wsi z gospodarstwami rolnymi, szlaki turystyczne łączące Podzamcze z Ryczowem;
- Proekologiczne postawy: termoizolacja budynków mieszkalnych, wymieniane pokrycia dachowe, kosze na odpady komunalne, zbiorniki – szamba na nieczystości ciekłe;
- Spotkanie z członkami organizacji: ZF "Wrzos", którego członkowie należą do Stowarzyszenia Ekologiczno-Zdrowotnego, OSP, Panią Sołtys i Radą Sołecką.

Iwona Rajca
"Gazeta Ogrodzieniecka"
październik 2009

Linki
  • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
  • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
  • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
  • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

  • DSC_0804_resize
  • DSC_0800_resize
  • DSC_0797_resize
  • DSC_0794_resize
  • DSC_0792_resize
  • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna