Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Projekt - Osobliwości flory i fauny Gminy Ogrodzieniec-serca Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Zdjęcie:

„Osobliwości flory i fauny Gminy Ogrodzieniec-serca Jury Krakowsko-Częstochowskiej”

 

19 maja 2015r. Gmina Ogrodzieniec podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę dotacji  Nr 130/2015/49/EE/cz/D  na realizację projektu „Osobliwości flory i fauny Gminy Ogrodzieniec – serca Jury Krakowsko-Częstochowskiej”. Projekt obejmował realizację materiałów edukacji ekologicznej w postaci: katalogu, puzzli i malowanek.

Zlecono opracowanie redakcyjne tekstu do katalogu, a po jego sporządzeniu  tłumaczenie tekstu na język angielski.  W wyniku rozeznania rynku wybrano wykonawców poszczególnych elementów zadnia. 

- 200 szt. puzzli A3, w tym 100 szt. 120 elementowych i 100 szt. 240 elementowych zrealizowała na podstawie umowy Nr AP.272.40.2015r. firma Fotopuzzle.pl Rafała Krauwicki z siedzibą: 60-287 Poznań, ul. Tęczowa 34/1. Puzzle zostały wykonane i przekazane Gminie Ogrodzieniec 31 sierpnia 2015r.

- 1.000 egz. malowanki A4, w tym projekty graficzne – rysunki z ręki, wykonała Drukarnia SMYK s.c. D. Lenartowicz i E. Chyb z siedzibą : 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 215. Malowanki zostały wykonane i przekazane Gminie  23 września 2015r.

- 2.000 egz. katalogu A4 zrealizowała Markowski Studio Sp. z o.o. z siedzibą: 25-327 Kielce, ul. Wielkopolska  3/1. Katalogi  zostały   wykonane   i   przekazane   Gminie  Ogrodzieniec 28 września 2015r.

 

Puzzle prezentują cztery najbardziej cenne miejsca na terenie Gminy Ogrodzieniec:

Górę Birów w Podzamczu – proponowana do ochrony jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy lub pomnik przyrody wraz z przykładami występujących  tam gatunków flory i fauny tj. puszczyk, przetacznik kłosowy i zanokcica skalna.

Skalne miasto i ruiny Zamku Ogrodzieniec – szczególnie cenny pod względem  przyrodniczym i krajobrazowym teren proponowany  do objęcia ochroną prawną  wraz z występującymi tutaj przykładami cennych gatunków flory i fauny tj.: kraśnik sześcioplamek, dziewięćsił bezłodygowy, kukułka szerokolistna.

Rzekę Centurię, której zespół źródeł w 2004r. został ustanowiony pomnikiem przyrody  wraz z przykładami występujących w jej otoczeniu gatunków flory i fauny tj.: rusałka kratnik, pomocnik baldaszkowy i szczególnie cenny endemit – warzucha polska

Ruiny Strażnicy w Ryczowie   wraz z przykładami występujących w jej otoczeniu gatunków flory i fauny tj.: trajkotka czerwona, jeleń, macierzanka.

Malowanka  skierowana jest do najmłodszych odbiorców, którzy poprzez zabawę  poznają przykłady cennych miejsc  i gatunków flory fauny występującej na terenie Gminy Ogrodzieniec tj.:  zrekonstruowany prasłowiański Gród na Górze Birów w Podzamczu , gatunek motyla dziennego -kraśnik sześcioplamek, puszczyka czyli najliczniejszą i najczęściej spotykaną sowę objętą ścisłą ochroną, ruiny XIV w. Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu, objętego ochroną dziewięściła bezłodygowego, jelenia – czyli gatunek ssaka roślinożernego, Centurię której zespół źródeł ustanowiono pomnikiem przyrody, występujący w źródliskach Centurii endemit – warzuchę polską , ruiny XIV w. strażnicy obronnej w Ryczowie, trajkotkę czerwoną -  niezwykle rzadki, euro syberyjski gatunek owada i żywiec gruczołowaty – subendemit ogólno karpacki.

Katalog jest najobszerniejszym wydawnictwem prezentującym w profesjonalnym języku  osobliwości flory i fauny Gminy Ogrodzieniec. Znajduje się w nim  krótka charakterystyka gminy, zarys budowy geologicznej i morfologicznej, charakterystyka klimatu gminy, charakterystyka roślinności, prezentacja wybranych ekosystemów, opis walorów Podzamcza, prezentacja siedlisk i ostoi zwierząt chronionych, prezentacja Ostoi Środkowojurajskiej, opis obszarów i obiektów szczególnie cennych przyrodniczo tj. źródliska Centurii, Ryczowa, Podzamcza, terenów bagiennych w Józefowie, opis kompleksów leśnych o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

Zgodnie z założeniami projektu każdy z jego elementów służy edukacji ekologicznej w zakresie osobliwości flory i fauny Gminy Ogrodzieniec jednak skierowany jest do różnych odbiorców. Wykonane w ramach projektu materiały edukacyjne przekazano szkołom, przedszkolom i innym instytucjom, w których mogą służyć do  edukacji ekologicznej.

Zgodnie z rozliczeniem dotacji : całkowita wartość zadnia: 18.763,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 15.000,06 zł.

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec