Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Parafia Ogrodzieniec

Parafia Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu

Nazwa Parafii w Ogrodzieńcu pojawiła się po raz pierwszy w spisie parafii płacących świętopietrze w roku 1346 i występowała stale w latach następnych oraz pojawiała się coraz częściej w dokumentach wizytacji kanonicznych dokonywanych przez biskupów krakowskich . Pierwszy kościół, który stanął w Ogrodzieńcu był drewnianym kościołem, który uległ zniszczeniu na początku XVII wieku. Na jego miejscu wzniesiono nowy kościół pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca Męczennika. Konsekrowany przez biskupa sufragana krakowskiego Mikołaja Obrowskiego, w dniu 3 maja 1633 roku.
Drewniany kościół na kamiennej podmurówce nie przetrwał zbyt długo. Przyczyną procesu niszczenia były czynniki zewnętrzne oraz szkodniki. Potwierdzeniem tego są informacje znajdujące się w dokumentach wizytacji kanonicznych pochodzących z końca XVII i początków XVIII wieku. Proboszcz Andrzej Antoni Bukiert postanowił rozpocząć budowę nowego kościoła parafialnego w Ogrodzieńcu.
Nie doczekał jednak ukończenia budowy, która po jego śmierci została przerwana na wiele lat. W 1782 roku jeden z jego następców ksiądz proboszcz Kazimierz Sikorski wzniósł niewielką drewnianą kaplicę na cmentarzu kościelnym.

Mury nowego kościoła wznoszące się na wysokość pięciu metrów pozostały nieukończone do 1783 roku. Kolejny właściciel dóbr ogrodzienieckich Jan Józef Jakliński jako kolator świątyni parafialnej rozpoczął budowę kościoła, która została ukończona w 1787 roku. Kościół parafialny Przemienia Pańskiego w Ogrodzieńcu został konsekrowany 11 września 1883 roku przez biskupa kieleckiego Tomasza Kulińskiego. Nie zostało jednak wyjaśnione kto jest autorem projektu świątyni. Wiadome jest na pewno, że zarówno jej autor, jak i projektant znał różnego rodzaju rozwiązania architektoniczne epoki zarówno na terenie Polski, Austrii oraz Francji. Kościół w Ogrodzieńcu jest budowlą stojącą na pograniczu późnego baroku i klasycyzmu. Jest to budowla murowana z wyniosłą wieżą przy głównym wejściu od zachodu. Wieża ta jest jakby przedłużeniem facjaty. Obok głównego wejścia usytuowane są dwie nisze, w których stoją figury św. Wawrzyńca i św. Floriana. Nad wejściem znajduje się napis DOMUS MEA DOMUS ORATIONIST EST, co oznacza dom mój domem modlitwy jest. Szczyt wieży ma kształt kapliczki z wyniosłą sygnaturą na niej podstawioną.

Wnętrze kościoła jest sklepione beczkowo. Sklepienia upiększone arkadami, a ściany pilastrami. W niszy głównego ołtarza znajduje się obraz Przemienia Pańskiego, a nad nim wizerunek Boga Ojca. Po obydwu stronach ołtarza stoją 4 kolumny, na szczycie dwaj aniołowie w postaci leżącej. W nawie bocznego ołtarza usytuowany jest piękny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którego kompozycja nawiązuje do obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem zwanego Dei Salus Populi Romani, znajdującego się w bazylice Santa Maggiore w Rzymie. Obraz ten jest związany ze zwycięstwem wojsk chrześcijańskich po Lepanto. Na Wawelu znajduje się słynny obraz Tomasza Dolabelli, upamiętniający tą bitwę. Obraz Matki Boskiej Śnieżnej (tak nazywana jest kompozycja obrazu) został przywieziony do Polski na początku XVII wieku. Wysoko po lewej stronie w arkadzie znajduje się ambona, a po przeciwległej stronie w niszy chrzcielnica na której widnieją dwa anioły. Przy wejściu do zakrystii znajduje się oryginalny dzwonek w kształcie patka. Dzwon kościelny duży przedstawia wizerunek Pana Jezusa i pochodzi z 1889 roku, a na mniejszym znajduje się napis: Joanne Sobieski, regente Illustrissiomo ac Magnifico domino Michaele a Warsice Wasicki ensiferto, PAX nobis . Jest też napis mówiący o tym, iż został on wykonany kosztem parafian Ogrodzieńca, za czasów ks. W. Frycza.
Wiele drogocennych zabytków znajdujących się w kościele parafialnym w Ogrodzieńcu zostało zrabowanych podczas przemarszów obcych wojsk. Należy wspomnieć, że kościół ten jest wpisany do rejestru zabytków chronionych.
Na placu przed kościołem znajduje się odnowiona figura Matki Bożej. Widniejąca na cokole data świadczy o tym, iż została ona wykonana w 1800 roku. Plac wokół Matki Bożej zdobią kwiaty, krzewy oraz niewielkie lampy usytuowane na skałkach. W 2006 roku na tymże placu stanął wykonany z brązu posąg przedstawiający siedzącego na skale papieża Jana Pawła II.  

 Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Podzamczu

Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej znajduje się przy drodze prowadzącej z Ogrodzieńca do Pilicy w miejscowości Podzamcze, w odległości około 2 kilometrów od Ogrodzieńca.

Kult Matki Bożej Skałkowej rozpoczął się w tym miejscu już w 1818 roku.
Historia przedstawia wydarzenie, które zapoczątkowało istniejącą do dzisiaj wiarę, w to że jest to miejsce święte. Dnia 14 października 1818 roku mieszkańcowi Podzamcza ukazał się na skale wizerunek Matki Bożej. Po tym wydarzeniu, na skale, w miejscu ukazania się wizerunku Matki Bożej umieszczono obraz Najświętszej Maryi Dziewicy, a mieszkańcy codziennie wchodząc po drabinie zapalali światło przed obrazem. Obraz ten miał być z zamkowej kaplicy przeniesiony do kościoła, jednak to miejsce upodobała sobie Matka Zbawiciela, więc z wielką procesją z kościoła przeniesiono obraz w miejsce objawienia.
W miejscu tym było kiedyś źródełko, do którego przychodzili obmywać się chorzy ludzie, gdyż miało ono leczniczą moc. W pięćdziesiątych latach mieszkańcy Podzamcza zbudowali na Skałce niedużą kaplicę ze skalniaków i z lekkiej stalowej konstrukcji. Do 1999 r. w każde niedzielne popołudnie w okresie wiosenno-letnim odprawiano w niej msze święte. W marcu 2000 roku została ona rozebrana, aby na jej miejsce postawić większa i piękniejsza kaplicę z zakrystią.

Nowa kaplica zaprojektowana przez architekta mgr inż. Marka Tonderę wraz z figurą Matki Bożej, została uroczyście poświęcona przez J. Eks. Ks. Bp Adam Śmigielski, głównego celebranta liturgii Mszy Świętej, w dniu 12 czerwca 2000 roku.
Niezwykle podniosły momentem mszy był inaugurowany śpiewem ks. Wiesława Wróbla nowej pieśni, której słowa napisał ks. Prob. Stanisław Fert z Jaroszowca i ks. Prob. Józef Podkowa. Na głównym ołtarzu Sanktuarium znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz ten wykonany był wcześniej z drewna, natomiast obecnie po odnowieniu zdobiony złotem. Warto wspomnieć, że historia obrazu była nieznana do momentu oddania go w ręce konserwatora, który na odwrocie odkrył następującą treść: „W roku 1862 sprawiona przez Dziedzica Podzamcza Kozłowskiego a odnowiona w roku 1881 przez W. Pachulskiego i Ludwika Wesołowskiego i Srokosza i Zielińskiego (to nazwisko przekreślone) Ludwika Szaniawska, Wojciech Frycz emeryt sędzia pokoju”. W 2001 roku w uroczystość Matki Bożej Matki Kościoła obraz został ukoronowany przez bpa sosnowieckiego, a następnie 20 maja 2002 r. kaplica w Podzamczu dekretem bpa Adama Śmigielskiego podniesiona została do rangi Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej.

Wejście na plac Sanktuarium zdobi kamienny łuk z bramą, a także piękna dzwonnicą.
30 maja 2004 r. na placu sanktuaryjnym ustawionych zostało pięć stacji różańcowych obrazujących najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Zostały one uroczyście poświęcone przez ks. bpa Adama Śmigielskiego w asyście ks. prob. Józefa Podkowy.
W czasie poświęcenia stacji różańcowy rozbrzmiewała wśród skał pieśń Ave Maryja. Fundatorami tych stacji są parafianie z Ogrodzieńca i Podzamcza. W sanktuarium znajduje się też historyczny krzyż. Był on wykonany w Cementowni „Wiek” w latach 50 – tych w warunkach konspiracyjnych. Były to czasy, kiedy pracownik przyłapany na takiej pracy byłby zwolniony. Krzyż został poświęcony przez ówczesnego proboszcza parafii Ogrodzieniec ks. Stanisława Sobieraja.
Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej jest odzwierciedleniem nowoczesnej architektury i sztuki, a wraz z otaczającą ją przyrodą niewątpliwie zachwyca każdego. W sposób naturalny harmonizuje z otaczającym krajobrazem ruin zamku. Jest to miejscem nadzwyczajne, urzekające swym pięknem, napawające ciszą i spokojem.

Opracowała: Marta Kossakowska
grudzień 2006r.

Porządek nabożeństw w Parafii

Proboszcz: ks. Jacek Furtak
Wikariusze:  ks. Mariusz Olejnik ; ks. Michał Kocjan
W parafii mieszka emerytowany ks. Edmund Czernek
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 33
42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 / 673 20 36

www.parafia.ogrodzieniec.pl

Kościół pod wezw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Msze święte w niedziele i święta – czas letni:
7.00; 8.00 (Cementownia); 9.00; 10:00; 11.00; 18.00
W dni powszednie – czas letni: 7.00; 18.00.
Msze święte w niedziele i święta – czas zimowy:
7.00; 8.00 (Cementownia); 9.00; 10:00; 11.00; 17.00
W dni powszednie – czas zimowy: 7.00; 17.00

Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Podzamczu
Msze święte w soboty i niedziele – tylko czas letni: 17.00
Maj (codziennie): 17.00

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec