Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec

Tytuł projektu:

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec.

Projekt dofinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w wysokości: 510.514,41 zł. zgodnie z umową o  dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-066C/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1.021.819,02 zł.

Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z poszyć dachowych sześciu budynków publicznych na terenie Gminy Ogrodzieniec tj.:

- budynku remizo-świetlicy przy ul. Wesołej 1 w Gulzowie,

- budynku administracji mieszkań komunalnych przy ul. Kościuszki 69 w Ogrodzieńcu,

- budynku remizo-świetlicy przy ul. Krakowskiej 1a w Podzamczu,

- budynku remizo-świetlicy przy ul. Armii Krajowej 17 w Ryczowie,

- budynku po byłej szkole przy ul. Turystycznej 156 w Kiełkowicach,

- budynku po byłym klubie sportowym przy ul. Orzeszkowej 14a w Ogrodzieńcu.

W ramach projektu wykonane zostaną również prace związane z przywróceniem, przy użyciu materiałów nieszkodliwych, stanu obiektów sprzed demontażu.

Łącznie realizacja projektu przyczyni się do usunięcia 36,2 Mg wyrobów zawierających azbest w Gminie Ogrodzieniec.

Zidentyfikowany w ramach projektu problem główny to: występowanie odpadów niebezpiecznych (azbestu) w obrębie 6 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ogrodzieniec.

Głównym celem projektu jest: zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) na terenie Gminy Ogrodzieniec.

Cele szczegółowe:

- poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Ogrodzieniec,

- częściowa realizacja Programu usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032,

- poprawa bezpieczeństwa użytkowników 6 budynków użyteczności publicznej objętych projektem,

- poprawa jakości życia mieszkańców gminy Ogrodzieniec.

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 5.2. Gospodarka odpadami, którego celem jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest). Projekt wpisuje się w Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii ZIT Subregionu Centralnego.

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec