Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec

Tytuł projektu:

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji

w budynkach publicznych Gminy  Ogrodzieniec.

 

Projekt dofinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w wysokości: 1.480.490,08 zł. zgodnie z umową o  dofinansowanie nr  UDA-RPSL.04.03.01-24-04C0/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1.841.258,49 zł.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Ogrodzieniec:

- budynku remizo-świetlicy przy ul. Wesołej 1 w Gulzowie,

- budynku administracji mieszkań komunalnych przy ul. Kościuszki 69 w Ogrodzieńcu,

- budynku remizo-świetlicy przy ul. Krakowskiej 1a w Podzamczu,

- budynku remizo-świetlicy przy ul. Armii Krajowej 17 w Ryczowie,

W  projekcie przewidziano następujące prace (łącznie dla wszystkich budynków):

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- docieplenie ścian fundamentowych i ścian cokołu do 100 cm poniżej poziomu gruntu

- wykonanie nowych tynków na warstwie termoizolacyjnej,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian kondygnacji podziemnych oraz fundamentowych,

- wykonanie ocieplenia, izolacji przeciwwodnej i wykończenia tarasu,

- wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie obsypek żwirowych wraz z wykończeniem obrzeżami betonowymi,

- wykonanie prac związanych z demontażem oraz ponownym montażem nowych lub zdemontowanych elementów instalacji oraz obróbek elewacyjnych,

- ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym

- ocieplenie stropodachu dobudówki

- modernizacja instalacji wewnętrznych wodno – kanalizacyjnych oraz C.O., kotłowni a także instalacji elektrycznych kotłowni,

- wykonanie instalacji solarnej.

 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu:

- powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1627,61 m2

- szacowany roczny spadek emisji  CO2 : 326,386 t/rok

- liczba wybudowanych  jednostek wytwarzania energii cieplnej OZE – 2 szt.

- liczba zmodernizowanych energetycznie  budynków – 4 szt.

- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła  - 3 szt.

- redukcji PM10: 0,572 t/rok

 

Głównym celem projektu jest:

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Ogrodzieniec.

 

 

Cele cząstkowe:

- Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków, wraz z wymianą źródeł ciepła w 4 obiektach (w tym 1 koszt NK).

- Zmniejszenie niskiej emisji.

- Zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną 4 budynków.

- Poprawa estetyki i ergonomii 4 obiektów.

- Obniżenie kosztów utrzymania 4 budynków.

- Poprawa stanu środowiska w gminie.

- Częściowa realizacja założeń PGN.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.3. Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, którego celem jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii ZIT Subregionu Centralnego

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec