Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Informacja o przedsięwzięciach-styczeń 2012r.

Kolejne wnioski gminy wybrane do dofinansowania:


• W grudniu gmina otrzymała z Ministerstwa Gospodarki oficjalne  pismo o przyznaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na realizację projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej”. Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji  uzbrojenia terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenach byłej Cementowni „Wiek”  oraz opracowań strategicznych i inwestycyjnych tego obszaru.
Uzyskane dofinansowanie to: 456.883,50 zł. Obecnie gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie tego projektu.

•  4 stycznia w Urzędzie Marszałkowkim zostały podpisane 3 umowy na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- „Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kiełkowic w celu aktywizacji mieszkańców”. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie w centralnym punkcie miejscowości ogrodzonego terenu rekreacyjnego na którym zrealizowany zostanie plac zabaw, zostaną ustawione ławki i stół ogrodowy, a także wykonane będzie utwardzone dojście. Przyznane dofinansowanie to: 105.668 zł. Gmina w najbliższym czasie przygotowywać będzie postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy tego projektu.

- „Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzenia aktywności mieszkańców”
Przedsięwzięcie obejmuje wymianę stolarki okiennej, docieplenie ściany zewnętrznej, malowanie elewacji budynku i wymianę rynien i rur spustowych w budynku świetlico-remizy oraz  wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Przyznane dofinansowanie to: 78.185zł. Gmina w najbliższym czasie przygotowywać będzie postępowanie przetargowe na to zadanie.

- „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców”
Przyznane dofinansowanie to: 60 252 zł. Gmina w najbliższym czasie przygotowywać będzie postępowanie przetargowe.


II. Nadal trwa  realizacja  projektu gminy Ogrodzieniec pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” w  obiektach:

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu – trwają prace termomodernizacyjne oraz rozpoczęły się prace instalacyjne.
• Szkoła Podstawowa w Podzamczu – rozpoczęły się prace rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu i odpadów oraz w zakresie wymiany okien i drzwi oraz instalacji c.o. i c.w.u.
• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu – rozpoczęły się prace związane z wymianą okien oraz instalacją c.o.
Aktualnie gmina przystąpiła do rozpoczęcia nowych procedur przetargowych w celu wyłonienia nowego wykonawcy prac w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu. Umowa z poprzednim niesolidnym wykonawcą została unieważniona. Poza tym, że złożył on najkorzystniejszą ofertę nie był w stanie podołać zadaniu inwestycyjnemu.
Projekt realizowany przez gminę obejmuje 6 obiektów, z których dwa zostały już kompleksowo wykonane tj. Szkoła Podstawowa w Ryczowie i Szkoła Podstawowa w Gieble. Zgodnie z aktualną umową  poziom dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu wynosi: 4.313.028,93zł.

III.
Dokonano wyboru wykonawcy realizacji projektu „Adaptacja dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza”. Na wykonanie tego zadania gmina Ogrodzieniec uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w  wysokości: 235.490,00 zł.

IV. Prowadzone są nadal prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ryczów. Zgodnie z harmonogramem w kwietniu 2012r. będzie miało miejsce wyłożenie projektu planu do publicznej wiadomości.

V. Wykonano 1.000 egzemplarzy minialbumu promującego gminę oraz inne materiały promocyjne. Na bazie filmu promocyjnego Spółki Zamek  wykonano krótki reklamowy klip prezentujący walory gminy oraz ofertę inwestycyjną. Film prezentowany był na XX Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Każdy zainteresowany może go zobaczyć na naszej stronie internetowej: www.ogrodzieniec.pl.

 


 • Warning: Undefined array key 1 in /home/am1x2306151412/domains/ogrodzieniec.pl/public_html/templates/atoms/Connections_2__1.php on line 13

  Warning: Undefined array key 2 in /home/am1x2306151412/domains/ogrodzieniec.pl/public_html/templates/atoms/Connections_2__1.php on line 13

  Warning: Undefined array key 3 in /home/am1x2306151412/domains/ogrodzieniec.pl/public_html/templates/atoms/Connections_2__1.php on line 13

  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- lata 2011, 2012

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec