Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Informacja o przedsięwzięciach-sierpień 2012r.

 

Prowadzone od ubiegłego roku i rozpoczęte w tym inwestycje nabierają ostatecznych kształtów i barw, a część z nich już zachwyca ostatecznym wyglądem:

I.  Dobiega końca projekt pn. Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej" dofinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego:

• W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zgodnie z harmonogramem zostały zakończone roboty dociepleniowe, finalizujące całą inwestycję.

• W budynku Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostało zakończone ocieplenie cokołu budynku, montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz prace instalacyjne będące finałem zakresu prac w tym obiekcie.

• W Szkole Podstawowej w Podzamczu - zgodnie z harmonogramem zakończono cały zakres robót.

• Fachowo i zgodnie z harmonogramem wykonano roboty w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu. Zgodnie z umową cały zakres prac ma zakończyć się do końca września br.

II. W zakresie projektu Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno-rekreacyjne - budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu" nadal prowadzone są prace przy boisku wielofunkcyjnym. Zakończenie robót zgodnie z zawartą umową ma nastąpić do 30 października br.

III. W zakresie zadania Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej" - wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu" trwają prace w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego i basenu oraz zagospodarowania terenu wokół. Zgodnie z harmonogramem zakończenie inwestycji planowane jest na połowę października br.

IV. Trwają prace związane z realizacją projektu pn. Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców". Zakończenie zadania planowane jest do połowy września br.

V. 24 lipca br., zgodnie z art. 93, ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zagwarantowaną w budżecie na to zadanie) został unieważniony przetarg nieograniczony na „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej" dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowego przetargu.

VI. 6 sierpnia br., zgodnie z art. 93, ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zagwarantowaną w budżecie na to zadanie), został unieważniony przetarg nieograniczony na „Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzenia aktywności mieszkańców" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowego przetargu.

VII. Również , zgodnie z art. 93, ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zagwarantowaną w budżecie na to zadanie), został unieważniony przetarg nieograniczony na „Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kiełkowic w celu aktywności mieszkańców" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nowy przetarg nieograniczony na realizację tego projektu.

VIII. Trwają prace komisji przetargowej w zakresie badania ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia - etap I."

 

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec