Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Informacja o przedsięwzięciach-październik 2012r.

 W promieniach jesiennego słońca nie tylko pięknie wygląda „złota polska jesień", ale także świeżo zakończone inwestycje oraz te, które są jeszcze w toku:

 
I. Zgodnie z terminem zostały zakończone roboty w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, a tym samym cały projekt pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej" dofinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego. W ramach tej inwestycji wykonano termomodernizację oraz remont instalacji grzewczej sześciu obiektów w tym czterech szkół ( w Podzamczu, Gieble, Ryczowie i Ogrodzieńcu) oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.
 
II. W zakresie projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno-rekreacyjne  budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu"kontynuowane są prace w zakresie zagospodarowania terenu przy boisku wielofunkcyjnym. Zakończenie robót zgodnie z zawartą umową ma nastąpić do 30 października br.
 
III. Zakończono prace w zakresie zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej"  wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu".
 
IV. Po pozytywnym dla gminy rozstrzygnięciu odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej w dniu 26 października br. została podpisana umowa z wybranym w toku postępowania przetargowego wykonawcą zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013.
 
V. 22 października br. została podpisana umowa z wybranym w toku kolejnego postępowania przetargowego wykonawcą (P.H.U. „AKCEL" Usługi Budowlane, Brukarstwo w Myszkowie) zadania pn. „Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kiełkowic w celu aktywności mieszkańców" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Zakończenie prac zgodnie z umową ma nastąpić do 30 listopada br.
 
VI. Trwają prace w zakresie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia  etap I."Zgodnie z zapisami umowy realizacja tej inwestycji ma zakończyć się do połowy listopadabr.
 
VII. Nadal kontynuowane są prace przy „Remoncie świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzenia aktywności mieszkańców" dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada br.
 
VIII. 11 października br. została podpisana umowa z wykonawcą remontu dróg gminnych w Ogrodzieńcu, którym w wyniku przetargu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków" z Żarek. Planowany termin realizacji 30 listopada br.
 
IX. Trwają prace komisji przetargowej w zakresie badania ofert złożonych przez oferentów ubiegających się o realizację kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 29+040 do km 29+259 w miejscowości Giebło Kolonia".

 


 • Warning: Trying to access array offset on false in /home/am1x2306151412/domains/ogrodzieniec.pl/public_html/templates/atoms/Connections_2__1.php on line 13

  Warning: Trying to access array offset on false in /home/am1x2306151412/domains/ogrodzieniec.pl/public_html/templates/atoms/Connections_2__1.php on line 13

  Warning: Trying to access array offset on false in /home/am1x2306151412/domains/ogrodzieniec.pl/public_html/templates/atoms/Connections_2__1.php on line 13

  Warning: Trying to access array offset on false in /home/am1x2306151412/domains/ogrodzieniec.pl/public_html/templates/atoms/Connections_2__1.php on line 13

  Przedsięwzięcia

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec