Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Informacja o przedsięwzięciach-grudzień 2012r.

Zdjęcie:

 

Koniec roku to czas podsumowań i finalizowania przedsięwzięć, które były realizowanew trakcie minionych dwunastu miesięcy.
 
Mimo, iż zawitała do nas zimowa aura pewne projekty są nadal prowadzone, a inne przygotowywane i inicjowane:
 
I. 30 października br. zakończono realizację projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno-rekreacyjne - budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu". W pobliżu szkoły podstawowej powstało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki wraz z miejscami dla widowni. Ponadto wykonano plac zabaw, dojścia oraz zagospodarowano teren zielenią. W ramach tego samego zadania odbudowano także studnie wiejskie w jurajskim stylu.
 
30 listopada br. gmina złożyła, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie, wniosek o wypłatę dotacji na kwotę 247.626,00 zł.
 
II. Zgodnie z podpisaną umową nadal realizowane jest zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej" dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Obecnie opracowywane są badania geotechniczne dla obszarów objętych projektem.
 
III. 30 listopada br., zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie, gmina złożyła wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 266.215,00 zł przyznanej na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej" - wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu". W wyniku jego realizacji w pobliżu szkoły podstawowej powstało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki wraz z miejscami dla widowni. Ponadto wykonano remont basenu.
 
IV. Zakończono zadanie pn. „Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kiełkowic w celu aktywności mieszkańców" dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W zakresie projektu wykonano w centrum miejscowości teren rekreacyjny z placem zabaw, dojściami i miejscem odpoczynku oraz przebudowano pobliską studnię.
 
V. Sfinalizowano prace przy „Remoncie świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzenia aktywności mieszkańców" dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach przedsięwzięcia wymieniono stolarkę okienną, rynny i rury spustowe, ocieplono ścianę zewnętrzną oraz wykonano malowanie elewacji budynku świetlicy. Ponadto wykonano ogrodzony plac zabaw.
 
VI. Dokonano odbioru wykonanych prac w zakresie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia - etap I.". Niestety pomimo podpisanej umowy na wykonanie zadania 450 mb, wykonawca wykonał jedynie najprostszy odcinek o długości 142 mb. Na pozostałej części zadania odstąpił od wykonania robót. Gmina Ogrodzieniec zmuszona została zerwać umowę z winy wykonawcy.
 
VII. Zakończono remont dróg gminnych: ul. Józefów oraz ul. Sobieskiego w Ogrodzieńcu, który realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków" z Żarek.
 
VIII. Trwa realizacja projektu „Mam szansę" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
 
Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Gieble, Szkole Podstawowej w Ryczowie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu. Obejmuje on zakup pomocy dydaktycznych, które wykorzystane zostaną podczas dodatkowych zajęć. Wartość dofinansowania zgodnie z podpisaną umową to: 114.599,50 zł.
 
IX. Trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy zadania „Gmina Ogrodzieniec- jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec