Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Jesienny bukiet - konkurs

Strona główna » Aktualności » Jesienny bukiet - konkurs

Zaproszenie
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym
„Jesienny bukiet”

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna, na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne, ale organizatorzy proszą by nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.

Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników - Imię, nazwisko . klasa.
Prace na konkurs do organizatora konkursu w nieprzekraczalnym terminiedo 31 października 2019r.

 

I CELE KONKURSU:

-poznanie różnych gatunków roślin , kwiatów rosnących w naszym regionie regionach.

-doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,                                                      
-zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wykorzystania pieszych wycieczek, do poznania piękna jakim jest różnorodność kwiatów, roślin

-rozwijanie umiejętności obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych zjawisk, na język sztuki,

-prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych uczestników w tematyce określonej hasłem programowym konkursu,

II. Przedmiot i warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV- VIII
2. Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace plastyczne inspirowane obserwacją świata kwiatów,roślin   z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

3. Przyjmowane będą prace płaskie i przestrzenne – różne techniki– prosimy nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.
4. Prace płaskie można  wykonać  w  dowolnym formacie. Nie należy ich składać, oprawiać  ani rolować!
5. Praca przestrzenna powinna mieć wymiary nie większe niż 40cm x 40cm,
6. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
7. Dodatkową techniką jest fotografia -każdy autor  może złożyć w konkursie  dwie fotografie.
8. Jeżeli uczestnik konkursu dostarczy więcej niż 1 pracę, to może otrzymać  tylko 1 nagrodę. Każdy uczestnik otrzyma oceną bardzo dobrą z plastyki oraz dodatnie punkty z zachowania.
.
9.Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników -Imię, nazwisko i wiek uczestnika, klasa.
10.Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do dostarczenia wykonanych prac do pań : Katarzyny Łachan i Anny Półkoszek.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu na wystawie szkolnej.
Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.         
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów  dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.)

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Organizator powoła jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz przyznaniu nagród.
3.  W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania, wyraz artystyczny, oryginalność, stopień trudności wykonania.

Organizator :
Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu
Nauczyciel plastyki – Katarzyna Łachan

 

czytano: 181 razy

autor: sp.ogrodzieniec.pl

data dodania: 2019-10-08 07:31:47

Linki
  • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
  • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
  • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
  • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

  • DSC_0804_resize
  • DSC_0800_resize
  • DSC_0797_resize
  • DSC_0794_resize
  • DSC_0792_resize
  • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna