Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

REKRUTACJA NA BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE.

Strona główna » Aktualności » REKRUTACJA NA BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE.

REKRUTACJA NA BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
W OGRODZIEŃCU TRWA!!!

W miesiącach lipiec sierpień 2019 roku odbędzie się rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: opiekun medyczny. Kursy organizowany jest przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego (Szkoła Medyczna) w Sosnowcu oddziały w Zawierciu, ul. Żabia 19b. Miejscem realizacji kursu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury. Kurs jest bezpłatny. Zajęcia teoretyczne organizowane są w Domu Kultury w Ogrodzieńcu, a zajęcia ćwiczeniowe w Szkole Medycznej w Zawierciu. Planowany termin kursów to 09.2019r. - 04.2020r., czas trwania ok. 7 miesięcy. Szczegółowe na informacje można uzyskać: w Szkole Medycznej w Zawierciu ul. Żabia 19b, www.rcku.nazwa.pl, nr tel. 32/6724332 lub w Domu Kultury w Ogrodzieńcu, nr tel. 32/6732044. Warunkiem przyjęcia na kurs w zawodzie opiekun medyczny jest m.in. ukończenie 18 roku życia, dobry stan zdrowia.

OPIEKUN MEDYCZNY
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne.
Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.
Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.
Absolwent kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu
zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Perspektywy zatrudnienia: w wyniku pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa zawód OPIEKUNA MEDYCZNEGO jest poszukiwanym zawodem w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia oraz pomocy społecznej. Ukończenie kursu pozwoli na zdobycie odpowiednich kwalifikacji, by rozpocząć pracę w domu opieki dla osób niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, domach podopiecznego, hospicjach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych.
Można też założyć własną działalność. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

czytano: 154 razy

autor: mgok.ogrodzieniec.pl

data dodania: 2019-07-08 10:27:43

Linki
  • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
  • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
  • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
  • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

  • DSC_0804_resize
  • DSC_0800_resize
  • DSC_0797_resize
  • DSC_0794_resize
  • DSC_0792_resize
  • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna