Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

Strona główna » Aktualności » XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

Porządek obrad przewiduje:
 
1. Prezentacja raportu o stanie Gminy Ogrodzieniec za 2018 rok
2. Debata nad raportem o stanie Gminy Ogrodzieniec za 218rok
a) głosy radnych,
b) głosy mieszkańców.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec wotum zaufania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec absolutorium .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ogrodzieniec składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1321, 1323 karta mapy 6 położonej w obrębie Ogrodzieniec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ogrodzieniec składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 2851/3, 2851/2, 2850, karta mapy 13 położonej obrębie Ogrodzieniec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2019r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019-2032.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edmunda Bednarza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
16. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i pytania Radnych.
17. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad

czytano: 220 razy

autor: ogrodzieniec.pl

data dodania: 2019-06-21 07:48:14

Linki
  • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
  • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
  • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
  • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

  • DSC_0804_resize
  • DSC_0800_resize
  • DSC_0797_resize
  • DSC_0794_resize
  • DSC_0792_resize
  • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna