Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Informacja o IX Sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Strona główna » Aktualności » Informacja o IX Sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Informuje się mieszkańców, że w dniu  20 maja  2019 r. godz. 16.30

 w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42

 odbędzie się  IX SESJA RADY  MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

 

porządek obrad przewiduje :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego  2019r. oraz protokołu nr VIII /2019 z sesji Rady Miejskiej z dnia  9 kwietnia  2019r.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego "Gazety Ogrodzienieckiej".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie (umowa sprzedaży) od Poczty Polskiej S.A. na rzecz Gminy Ogrodzieniec nieruchomości położonej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 41 oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości ca czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XLI/318/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019-2032.
 15. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i pytania Radnych.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 17. Wnioski i oświadczenia.
 18. Zamknięcie obrad.

czytano: 409 razy

autor: ogrodzieniec.pl

data dodania: 2019-05-14 15:34:17

Linki
 • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
 • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
 • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
 • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

 • DSC_0804_resize
 • DSC_0800_resize
 • DSC_0797_resize
 • DSC_0794_resize
 • DSC_0792_resize
 • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna