Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ! - regulamin!

Strona główna » Aktualności » KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ! - regulamin!

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu przypomina o konkursie na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ! Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU!

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

1. Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu. Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk – Sprycha.

2. Cele konkursu
• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych
z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
• Stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców Gminy Ogrodzieniec własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia;
• Rozbudzanie inwencji twórczej;
• Integracji społeczności lokalnej.

3. Warunki uczestnictwa:
• Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie.
• Konkurs ma charakter dobrowolny. Uczestnicy mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.
• Technika wykonania: materiały naturalne, np.: bukszpan, bazie, kwiaty itp., krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itp. Wysokość palmy min. 1 metr, max: bez ograniczeń.
• Prace wykonane nie samodzielnie będą dyskwalifikowane.
• Każde sołectwo może zgłosić do konkursu jedną palmę.
• Prace należy składać do 11 kwietnia 2019 do godz. 16.00 roku do siedziby MGOK
w Ogrodzieńcu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr telefonu 530 467 483.
• Każda praca powinna być zaopatrzona w kartkę z danymi identyfikacyjnymi:
- nazwa sołectwa
- imię i nazwisko, numer telefonu osoby do kontaktu.
• Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych i wizerunków wykonawców palm na stronie internetowej i funpage’u MGOK w Ogrodzieńcu i Gminy Ogrodzieniec, w prasie lokalnej lub innych publikacjach.

4. Ocena i nagrody
• Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
• Ocenie podlegać będzie:
- zgodność z regulaminem konkursu,
- pomysłowość i inwencja twórcza wykonawców,
- dobór materiałów i elementów zdobniczych,
- bogactwo użytych materiałów,
- samodzielność i estetyka wykonania.
• W przypadku „Nagrody Publiczności” o zwycięskiej palmie zdecyduje publiczność Jarmarku przez głosowanie bezpośrednie w trakcie trwania imprezy.
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas V Jarmarku Wielkanocnego w dniu
14 kwietnia 2019 roku na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu.
• Autorzy prac otrzymają pamiątkowy dyplom i nagrody. O podziale nagród decyduje Jury.
• Wszystkie prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.

5. Postanowienia końcowe:
• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia konkursu.
• Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne i niepodważalne.
• Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

czytano: 297 razy

autor: ogrodzieniec.pl

data dodania: 2019-04-01 14:26:41

Linki
  • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
  • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
  • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
  • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

  • DSC_0804_resize
  • DSC_0800_resize
  • DSC_0797_resize
  • DSC_0794_resize
  • DSC_0792_resize
  • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna