Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Dwie promesy dla Gminy Ogrodzieniec!

Strona główna » Aktualności » Dwie promesy dla Gminy Ogrodzieniec!

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk Sprycha odebrała dwie promesy w związku z przyznanym dofinansowaniem dla Gminy Ogrodzieniec na realizację programów „Maluch+” i „Senior+” w 2019 r.

źródło informacji i zdjęć --> http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualn…/od-malucha-do-seniora

Od malucha do seniora

Pieniądze na tworzenie nowych oraz dofinansowanie już istniejących miejsc dla maluchów i seniorów – to w największym uproszczeniu plan realizacji programów „Maluch+” i „Senior+” w 2019 roku w całej Polsce. Dzisiaj sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, poseł na Sejm RP i przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Bożena Borys-Szopa oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wręczyli promesy w ramach programów samorządowcom z naszego regionu. W uroczystości wzięli także udział wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, pełnomocnik wojewody śląskiego ds. rodziny Maria Nowak oraz wicekurator oswiaty Dariusz Domański.

Program „Maluch+” to 450 mln zł w skali całego kraju na rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. – To trzykrotnie więcej środków niż było do tej pory – podkreślił wiceminister Szwed. W praktyce to ponad 27 tys. nowych miejsc dla maluchów. – Dziś wręczymy promesy dla 9 samorządów z woj. śląskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach tego programu, a gdzie nie było żadnego żłobka – dodał wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. W ramach tegorocznej edycji programu „Senior+” do samorządów w całym kraju trafi z kolei łącznie 62,3 mln zł. Dzięki tym pieniądzom powstanie do końca roku 241 nowych Domów i Klubów „Senior+”.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przykłada ogromną wagę do polityki rodzinnej, tak, aby wyrównywać szanse społeczne; tak, aby polskie rodziny i polskie dzieci miały możliwość rozwoju – powiedział wojewoda Wieczorek. – Tylko w naszym województwie od 2016 roku są to miliardy złotych zainwestowane w polskie rodziny – dodał.

Do pracy sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, którą docenił na dzisiejszym spotkaniu z dziennikarzami wiceminister Szwed, odniosła się poseł Bożena Borys-Szopa. – Realizujemy zagadnienia od urodzenia aż do później starości. To dla naszego województwa bardzo ważne, ponieważ tutaj chyba najbardziej widać tę tradycyjną wielopokoleniową rodzinę i o takie rodziny wielopokoleniowe rząd niebywale dba – zaznaczyła przewodnicząca Komisji.

„Maluch+” w województwie śląskim
 

Ponad 44,2 mln zł z programu MRPiPS „Maluch+ 2019” trafi do województwa śląskiego na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. Utworzonych zostanie 2 827 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie 9 134 już funkcjonujących miejsc opieki.

O wsparcie z programu „Maluch+ 2019” mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu.
 

Ponad 580 nowych samorządowych miejsc dla najmłodszych
 

W województwie śląskim podmioty gminne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego w 115 placówkach opieki dla najmłodszych utworzą 2 827 nowych miejsc.

Samorządy otrzymają 12,64 mln zł wsparcia na utworzenie nowych miejsc opieki i opieki dla najmłodszych i ich funkcjonowanie w 20 gminach:

- w module 1 a:

 • Psary – 960 tys. zł na utworzenie 32 miejsc opieki dla najmłodszych,
 • Sławków – ok. 429,9 tys. zł na utworzenie 17 miejsc opieki dla najmłodszych,
 • Bestwina – 600 tys. zł na utworzenie 20 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 8 tys. zł na ich funkcjonowanie,
 • Koniecpol – 570 tys. zł na utworzenie 19 miejsc opieki nad najmłodszymi,
 • Niegowa – 600 tys. zł na utworzenie 20 miejsc opieki nad najmłodszymi,
 • Krzyżanowice – 198 tys. zł na utworzenie 10 miejsc opieki nad najmłodszymi,
 • Lyski – 889,6 tys. zł na utworzenie 30 miejsc opieki nad najmłodszymi,
 • Ogrodzieniec – 711,4 tys. zł na utworzenie 25 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 2,5 tys. zł na ich funkcjonowanie,
 • Szczekociny – 300 tys. zł na utworzenie 10 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 4 tys. zł na ich funkcjonowanie,

- w module 1 b:

 • Czeladź – 40,5 tys. zł na utworzenie 12 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 4,8 tys. zł na ich funkcjonowanie,
 • Mierzęcice – 88 tys. zł na utworzenie 4 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 1,6 tys. zł na ich funkcjonowanie,
 • Czechowice-Dziedzice - 770 tys. zł na utworzenie 35 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 14 tys. zł na ich funkcjonowanie,
 • Pyskowice – 480 tys. zł na utworzenie 24 miejsc opieki nad najmłodszymi,
 • Lędziny – 704 tys. zł na utworzenie 32 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 16 tys. zł na ich funkcjonowanie,
 • Chorzów – 242 tys. zł na utworzenie 11 miejsc opieki nad najmłodszymi,
 • Katowice – 53,2 tys. zł na utworzenie 28 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 19,2 tys. zł na ich funkcjonowanie,
 • Rybnik -1,32 mln zł na utworzenie 60 miejsc opieki nad najmłodszymi,
 • Sosnowiec – 2,23 mln zł na utworzenie 115 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 6 tys. zł na ich funkcjonowanie,
 • Świętochłowice -501,5 tys. zł na utworzenie 40 miejsc opieki nad najmłodszymi,
 • Zabrze – 879,98 tys. zł na utworzenie 40 miejsc opieki nad najmłodszymi.

 W sumie to 584 nowo tworzonych samorządowych miejsc dla maluchów w województwie śląskim.

Podmioty niepubliczne, dzięki wsparciu w kwocie ponad 19,5 mln zł, utworzą 2 243 miejsc dla najmłodszych w 36 gminach.

 

80% dotacji na budowę żłobka i większe dofinansowanie na miejsce

 

Samorządy, na terenie których nie działała żadna placówka samorządowa dla najmłodszych po raz kolejny w tej edycji, miały gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości aż 80 proc. kosztów budowy żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna. W województwie śląskim takie dofinansowanie otrzymało 9 samorządów: Psary, Sławków, Bestwina, Koniecpol, Niegowa, Krzyżanowice, Lyski, Ogrodzieniec, Szczekociny.

 Program „Maluch+” dofinansowuje wydatki związane z powstawaniem i działaniem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. W zgłoszeniu można było zawrzeć koszty związane m.in. z wynagrodzeniami dla opiekunów, składkami, najmem i utrzymaniem lokalu oraz wyżywieniem dzieci.
 

Dofinansowanie dla już istniejących miejsc
 

W województwie śląskim  gminne i niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na utrzymanie już funkcjonujących miejsc opieki otrzymają ponad 12 mln zł. Dofinansowanie dotyczyć będzie 9 134 istniejących już w województwie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 79 miejsc opieki przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami.

 Dodatkowo na utrzymanie nowotworzonych miejsc, które powstaną w województwie śląskim  w 2019 roku, przeznaczone zostanie 1,18 mln zł.

 
27,6  tys. nowych miejsc opieki w całej Polsce

 

Wyniki konkursu „Maluch+ 2019” są już znane. Można je sprawdzić na stronie internetowej MRPiPS. W sumie w ramach programu „Maluch+” edycja 2019 gminy oraz instytucje niepubliczne otrzymają na tworzenia oraz funkcjonowania miejsc opieki środki w wysokości ok. 375,8 mln zł.

W tej edycji programu na terenie 447 gmin w  974 instytucjach powstanie 27,6 tys. nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci.

Aż 74,6 tys. już istniejących miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania w 2019 r. W tym  749 miejsc przeznaczonych jest dla dzieci niepełnosprawnych. To o 111 miejsc z dofinansowaniem więcej niż w roku ubiegłym. W sumie na dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w 2019 r. z resortowego programu „Maluch+” przeznaczone zostanie 4,3 mln zł.

Łącznie w latach 2017–2019 dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych wyniesie 8,9 mln zł (to dofinansowanie do 1,6 tys. miejsc).

Dzięki zmianom wprowadzonym w tzw. ustawie żłobkowej w 2017 roku, żłobek lub klub dziecięcy od 2018 roku może założyć i prowadzić także powiat i samorząd województwa. Wprowadzono także ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu placówek opieki dla najmłodszych. Żłobki i kluby dziecięce zostały także zwolnione z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości.

Na koniec 2018 roku w całej Polsce żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie zapewniały 145,9 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, w tym w województwie śląskim   15 046 miejsc. W skali kraju instytucje opieki działają w  937 gminach, to 38% ogółu. To wzrost o 46,9% w stosunku do 2105 roku, kiedy to instytucje opieki dla najmłodszych działały jedynie w 638 gminach (tj. 26% gmin w skali kraju). Dzięki wprowadzonym zmianom oraz programowi „Maluch+” zwiększa się dostępność miejsc opieki oraz maleją koszty utrzymania i prowadzenia żłobka oraz klubu dziecięcego.

 
"Mama 4+" w województwie śląskim
 

Dziś jest także okazja do przypomnienia, że 1 marca ruszył program „Mama 4+”. Można już składać wnioski do ZUS lub KRUS. Świadczenie będzie wypłacone od miesiąca, w którym wydano decyzję – powiedział wiceminister Szwed. – To świadczenie, które pomoże tym matkom, które wychowywały dzieci i nie miały możliwości podejmowania pracy, nie nabyły stażu emerytalnego lub które mają za krótki staż emerytalny. Szacujemy, że w skali kraju będzie to około 90 tys. osób. Mamy na to przeznaczone w budżecie państwa 800 mln złotych – dodał wiceszef MRPiPS.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+” zapewni podstawowe środki do życia.
Realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Duże zainteresowanie tym świadczeniem zaobserwowaliśmy w ZUS już na miesiące przed wejściem w życie ustawy. Tylko w lutym odwiedziło nasze placówki i zadzwoniło do nas ponad 50 tys. osób – podkreśliła zastępca dyrektora ds. świadczeń w Oddziale ZUS w Chorzowie Joanna Komenda. – Do końca lutego w województwie śląskim tych wniosków zostało złożonych 1200, z czego najwięcej w Rybniku – powiedziała przedstawicielka chorzowskiego ZUS. Według danych na 5 marca w województwie śląskim zostało złożonych prawie 2,5 tys. wniosków – jest to najwięcej ze wszystkich województw w Polsce. Najczęściej wnioski o to świadczenie składają kobiety w przedziale wiekowym od 60–69 lat. O wsparcie ubiega się także 5 kobiet w wieku od 90 do 99 lat.
 

Dla kogo "Mama 4+"?
 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.

O świadczenie to mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce. Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.
 

W jaki sposób uzyskać świadczenie i w jakiej będzie wysokości?
 

Od 1 marca, po wejściu w życie nowych przepisów, osoby spełniające kryteria, mogą złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury
(od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

"Senior+" w województwie śląskim
 

– Na program „Senior+” przeznaczamy znacznie większe środki. Teraz jest to 80 mln zł rocznie. Wcześniej było to 30 mln zł – powiedział wiceminister Szwed.

Blisko 3,9 mln zł otrzymają samorządy z woj. śląskiego na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu „Senior+”. Pozwoli to utworzyć 578 nowych miejsc w Dziennych Domach i Klubach oraz dofinansować kolejne 1098 miejsca w placówkach już istniejących.

W ramach tegorocznej edycji programu „Senior+” w województwie śląskim powstaną 23 placówki dla osób starszych, z tego 7 Domów i 16 Klubów Senior+. Z nowych miejsc aktywnego wypoczynku skorzystać będą mogli seniorzy z większych i mniejszych miejscowości:

 • Mysłowice
 • Chorzów
 • Katowice
 • Kobiór
 • Łaziska Górne
 • Pietrowice Wielkie
 • Kruszyna
 • Bielsko-Biała
 • Kłomnice
 • Wisła
 • Gliwice
 • Ogrodzieniec
 • Zabrze
 • Zbrosławice
 • Mszana
 • Jaworzno
 • Koniecpol
 • Wodzisław Śląski
 • Pawonków
 • Rudnik

W sumie przybędzie w regionie 578 nowych miejsc dla seniorów. W ramach programu dofinansowana może być z budżetu państwa również bieżąca działalność istniejących już placówek. Z tej formy wsparcia w województwa śląskim  skorzysta 36 Domów i Klubów „Senior+”.  To ponad 2,81 mln zł na dofinansowanie 1098 miejsc. W sumie w ramach tegorocznej edycji rządowego programu „Senior+” samorządy z województwa śląskiego otrzymają 6,71 mln zł na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych.
 

Coraz więcej placówek „Senior+” w województwie
 

W 2015 roku, po pierwszym roku działania programu „Senior+”, w naszym województwie funkcjonowało jedynie 5 placówek dla seniorów zapewniających 95 miejsc. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu samorządów do końca tego roku seniorzy w regionie będą mieli do dyspozycji w sumie 67 Dziennych Domów i Klubów z 1898 miejscami.
 

Miliony dla seniorów w całej Polsce
 

Do dofinansowania w tegorocznej edycji programu rekomendowano w całym kraju 664 oferty.

 • 243 oferty dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów dla seniorów, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. Samorządy w tym przypadku wnioskują
  o dofinansowanie rzędu blisko 38,1 mln złotych
 • 421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. W tym przypadku dotacja ma wynieść ok. 24,5 mln złotych.

W sumie – w obu modułach programu – łączna kwota dofinansowania wynosi 62,6 mln złotych.
 

O programie
 

Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”.
O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie nowych Dziennych Domów i Klubów „Senior+” lub na dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek. Dofinansowanie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych. Na utworzenie Klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania. Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

W latach 2015–2017 powstało w Polsce 240 placówek Senior+, które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc. Natomiast tylko w ubiegłym roku było to 260 nowych Domów i Klubów dla seniorów.

 

czytano: 316 razy

autor: ogrodzieniec.pl

data dodania: 2019-03-08 14:35:59

Linki
 • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
 • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
 • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
 • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

 • DSC_0804_resize
 • DSC_0800_resize
 • DSC_0797_resize
 • DSC_0794_resize
 • DSC_0792_resize
 • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna