Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

AKTY POWOŁANIA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Strona główna » Aktualności » AKTY POWOŁANIA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W dniach od 2 do 12 maja 2018 r. odbywały się w Ryczowie, Podzamczu, Gieble parafialne obchody Święta Strażaka w naszej Gminie, które przyjęły uroczystą oprawę ceremoniału wojskowego i strażackiego z uwagi na ważne wydarzenia i fakty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony naszych mieszkańców.
W tych dniach wszystkie Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu oraz Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec otrzymały Akty Powołania o utworzeniu specjalistycznych Formacji Obrony Cywilnej, których wręczenia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Szef Obrony Cywilnej Gminy (właściwy organ zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin).
Pragnę poinformować że:

Zgodnie z normatywami Szefa Obrony Cywilnej Kraju a jednocześnie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, („Normatywy w zakresie zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań”) Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec - Szef Obrony Cywilnej jako jeden z pierwszych samorządowców w województwie śląskim w poczuciu odpowiedzialności, a zarazem celem podnoszenia stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, podjął decyzję o utworzeniu i nadaniu statusu specjalistycznych formacji obrony cywilnej na bazie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych jednostek organizacyjnych. Dzięki temu zwiększą się możliwości  w zakresie wyposażania jednostek w sprzęt ratowniczy, techniczny i logistyczny, co podniesie  standardy działania jednostek na obszarze wąskich specjalizacji do działań w sytuacjach pożarowych, kryzysowych oraz szerszego zagrożenia bezpieczeństwa ludności gminy, powiatu, województwa.

Pragnę w tym miejscu zacytować ważne słowa Burmistrza Andrzeja Mikulskiego które wybrzmiały w czasie ceremonii wręczania aktów powołania w OSP Mokrus:
 „Aby skutecznie i racjonalnie realizować założenia odczytywanych tutaj wytycznych, normatywów i zarządzeń obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej w układzie szczeblowym tzn. krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym musimy bezwzględnie wykorzystać ten olbrzymi potencjał baz naszych remiz strażackich, nowo pozyskanych pojazdów z bardzo szerokimi możliwościami działań operacyjnych, wyposażeniem sprzętowym, umundurowaniem. Nieoceniony natomiast potencjał to Wasze coraz wyższe wyszkolenie, profesjonalizm i ta najpiękniejsza cecha którą posiadacie, że gotowi jesteście ratować drugiego człowieka w nieszczęściu”.

Dla zobrazowania przedstawiam listę utworzonych formacji OC:
 (Wyciąg z Zarządzenia Nr 539/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powołania i reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej w Gminie Ogrodzieniec):

1.Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu, Formacja Obrony Cywilnej – Ratownictwa Poszukiwawczo – Wysokościowego

2.Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna Przeciwpowodziowa

3.Ochotnicza Straż Pożarna w Gieble, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna Porządkowo – Ochronna

4.Ochotnicza Straż Pożarna w Podzamczu, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna Ochrony Obiektów i Zabytków

5.Ochotnicza Straż Pożarna w Gulzowie, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna Chemiczna

6.Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełkowicach, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna Zootechniczna

7.Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie Kolonii, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna Kwatermistrzowska

8.Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrusie, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna Kwatermistrzowska (żywnościowa)

9.Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna Budowlana – Sekcja usuwania awarii i remontu sieci wodno – kanalizacyjnej

10. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Formacje Obrony Cywilnej Drużyna Wykrywania i Alarmowania, Drużyna Kwatermistrzowska.


Główny Specjalista BBiZK

Marek Kwoczała

Galerie zdjęć:
2 maja - Ryczów
5 maja - Podzamcze
12 maja - Mokrus

 

czytano: 700 razy

autor: ogrodzieniec.pl

data dodania: 2018-05-17 11:44:57

Druh Michaś w służbie OSP Podzamcze
Linki
  • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
  • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
  • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
  • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

  • DSC_0804_resize
  • DSC_0800_resize
  • DSC_0797_resize
  • DSC_0794_resize
  • DSC_0792_resize
  • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna