Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Od 17 czerwca 2017 r. zmiany przepisów w sprawie wycinki drzew

Strona główna » Aktualności » Od 17 czerwca 2017 r. zmiany przepisów w sprawie wycinki drzew

Osoby fizyczne usuwające drzewa  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, może je złożyć tylko właściciel nieruchomości  i musi ono zawierać:

- imię i nazwisko właściciela nieruchomości,

- oznaczenie nieruchomości z której ma być usunięte drzewo,

- rysunek albo mapkę  określającą usytuowanie drzewa.

W terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia pracownicy urzędu mają obowiązek dokonać oględzin, a drzewo będzie można wyciąć najwcześniej po 14 dniach od oględzin, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu.

 Ponadto przypominamy, ze problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Poniżej przykładowe unormowania prawne.
Art. 144 Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Art. 148 Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.
Art. 149 Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
Art. 150 Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się  z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

 

                                                             Znalezione obrazy dla zapytania clipart drzewo                             

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 591 razy

autor: ogrodzieniec.pl

data dodania: 2017-06-16 13:06:50

Linki
  • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
  • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
  • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
  • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

  • DSC_0562_resize
  • DSC_0561_resize
  • DSC_0564_resize
  • DSC_0560_resize
  • DSC_0563_resize
  • DSC_0557_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna