Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

OGRODZIE­NIECKA ODYSEJA HIS­TO­RYCZNA

Impreza mająca za zadanie przy­bliżyć cieka­wostki oraz rozwiązać zagadki his­torii od cza­sów anty­cznych do cza­sów współczes­nych. Na jed­nym polu przy zamku ogrodzie­nieckim staną obok siebie prz­eróżne jed­nos­tki mil­i­tarne od rzym­s­kich glad­i­a­torów po par­tyzan­tów z cza­sów II wojny świa­towej. Będzie można zobaczyć jak ewolu­owały stroje, uzbro­je­nie oraz obo­zowiska żołnierzy od cza­sów naj­dawniejszych do cza­sów współczes­nych. Zapraszamy do tej niesamowitej podróży w czasie.

Sob­ota 16.07.2016r.

11:30 – Rozpoczę­cie imprezy – prezen­tacja grup odtwór­ców
12:00 – Bitwa pod Cedynią 972
12:40 – Wojska Zaciężne Króla Pol­ski – Ręba­jła ze śred­niowiecza
13:20 – Ale Roma
14:00 – Godz­ina Chaosu His­to­rycznego
14:20 – Na Berlin – Ludowe Wojsko Pol­skie
15:00 – Równość Wol­ność Niepodległość – Pow­stanie Sty­czniowe
15:30 – Ogłosze­nie Chao­ty­cznych Zwycięzców
15:40 – Deus Vult – Wyprawy Krzyżowe
16:10 – Zakon Trupiej Cza­szki – Żołnierze For­ma­cji Waf­fen SS
16:40 – Hej Sokoły – Szlacheckie hulanki i swa­wole
17:20 – Epokowa walka
18:30 – Zakończe­nie imprezy

Niedziela 17.07.2016r.

11:30 – Rozpoczę­cie imprezy – Jero­zolima Płonie
12:00 – Zajazd Szlachecki
12:30 – Ale Imper­a­tor Mori­t­uri Te Salu­tant
13:00 – Pod Dowództwem Kaz­imierza Jagiel­lończyka
13:40 – Pow­stanie Sty­czniowe
14:10 – Godz­ina Chaosu His­to­rycznego
14:30 – Wielka Wojna 1914 – 1918
15:10 – Rozstrzyg­niecie Chao­ty­cznych Zwycięzców
15:30 – Pol­skie i Niemieckie Odd­zi­ały w cza­sach II wojny świa­towej
16:00 – Wikingowie i Słowianie
16:30 – Zakończe­nie imprezy

Bilety w cenie: 17zł/​os. NOR­MALNY | 12zł/​os. ULGOWY

Miejsce: Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu

Autor:  ogrodzieniec.pl
12
LIP
2016
1472
razy
czytano

7398/10459

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec