Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Świat według kota - regulamin konkursu

Strona główna » Aktualności » Świat według kota - regulamin konkursu

Z okazji Światowego Dnia Kota, który przypada w dniu 17 lutego,
ogłaszamy konkurs plastyczno-fotograficzny.


I.    Postanowienia ogólne

   1.      Organizatorem konkursu jest Biblioteka Gimnazjum w Ogrodzieńcu.
   2.      Celem konkursu jest:
            Zachęcenie do zaprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych.
            Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
            Popularyzacja fotografii wśród uczniów Gimnazjum.
   3.      Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego, oceniania prac.

II.    Zasady konkursu

   1.      Czas trwania konkursu  od 16 lutego do 27 lutego 2015r.
   2.      Konkurs nie jest konkursem otwartym. Uczestnikiem konkursu może być każdy
         uczeń  i nauczyciel naszego Gimnazjum, który spełni wymogi niniejszego regulaminu.
    3.      Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac  plastycznych lub fotografii.
    4.      Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
    a)      posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
    b)      nie narusza praw autorskich osób trzecich,
    c)      nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
     5.    Każdy uczestnik  może wykonać różnorodne formy pracy plastycznych przedstawiających koty, psy , chomiki  i inne zwierzątka. 
      Mogą to być : rysunek kredką , grafika, obraz, rzeźba, płaskorzeźba,  wydzieranka, wyklejanka, kolaż ,orgiami, papieroplastyka, maskotka, plakat, zdjęcie itp
      6.  Prace konkursowe należy składać bezpośrednio do biblioteki szkolnej lub do pani Katarzyny Romańskiej - Bujak
      7. Termin składania prac upływa 27 lutego 2015 roku.
      8. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie  w budynku Gimnazjum w Ogrodzieńcu.
      9. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Gimnazjum  w Ogrodzieńcu z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III.    Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Prace zostaną ocenione przez jury .                                                                                      
 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.                            
 3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe                                                                                 
 4. Nagrodzone zdjęcia, prace  będą umieszczane  na stronie internetowej     szkoły                                    
5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu.
 
 
IV.    Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. Regulamin jest do dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Gimnazjum.

czytano: 918 razy

autor: gimnazjum.ogrodzieniec.pl

data dodania: 2015-02-16 06:35:53

Linki
  • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
  • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
  • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
  • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

  • DSC_0562_resize
  • DSC_0561_resize
  • DSC_0564_resize
  • DSC_0560_resize
  • DSC_0563_resize
  • DSC_0557_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna