Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Mieszkańcy pytają

Strona główna » Mieszkańcy pytają

Regulamin serwisu - "Mieszkańcy pytają":
 1. Wszyscy użytkownicy Internetu mają dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" i mają prawo do zadawania pytań.
 2. Dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" jest możliwy poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
 3. Odpowiedzi udzielane są wyłącznie na pytania dotyczące spraw samorządowych.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy lub wskazana przez niego osoba udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni.
 5. Pytania będą publikowane tylko z odpowiedzią Burmistrza.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  2. naruszające dobra osobiste,
  3. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  4. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  5. nie dotyczące spraw samorządowych Gminy Ogrodzieniec.
 7. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
Zadaj pytanie
 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 17.06.2017, 18:13

  Pytanie:

  Witam. Czy miasto zainstaluje kamery internetowe z podglądem na Krępe. Było by to wskazane dla bezpieczeństwa a także z pożytkiem dla turystów ?

  Odpowiedź:

  Dzień Dobry. Gmina rozważa zainstalowanie monitoringu w wybranych miejscach w Ogrodzieńcu. Być może będzie to również Krępa, ale jest to uzależnione od możliwości technicznych transmisji sygnału.
 • Pytanie z miejscowości: Ryczów
  Data: 09.06.2017, 13:32

  Pytanie:

  Witam Panie Burmistrzu mam zamiar rozpocząć działalność gospodarczą na terenie mojej posesji, tj. Ryczów, ul. Armi krajowej 143. W związku z tym mam pytania: 1. Czy na terenie Ryczowa można będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu ośrodka leczniczego dla osób uzależnionych? 2. Czy teren gminy Ogrodzieniec jest obszarem wiejskim objętym LSR? Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Z poważaniem Marek Kowal

  Odpowiedź:

  Dzień Dobry. Moim zdaniem założenie ośrodka leczniczego dla osób uzależnionych w Ryczowie będzie niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (szczegóły w Uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XL/325/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów -  część A). Dla terenów oznaczonych symbolem 8MN w miejscowości Ryczów ( budynek przy ul.Armii Krajowej położony jest w tej jednostce planistycznej ) ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolnostojącej. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się usługi agroturystyczne wraz z urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą komunikacyjną, miejscami parkingowymi oraz obiektami gospodarczymi. Jeśli chodzi o pytanie drugie, to pragnę poinformować, że Gmina Ogrodzieniec jest objęta Lokalną Strategią Rozwoju opracowaną przez LGD “Perła Jury” w Łazach. Szczegóły na www.perlajury.pl
 • Pytanie z miejscowości: OGRODZIENIEC
  Data: 26.05.2017, 11:07

  Pytanie:

  WITAM ! Panie burmistrzu kiedy będzie c. d. kanalizacji i droga asfaltowa z chodnikami na ul. Ogrodowej

  Odpowiedź:

  Przyjęliśmy zasadę, że w pierwszej kolejności wykonujemy inwestycje drogowe, na które mamy projekty techniczne oraz te, na które jest szansa pozyskać dofinansowanie w ramach programów pomocowych. Na przebudowę ul.Ogrodowej (odcinka pomiędzy ulicami Konopnickiej i Piastowską) nie mamy ani dokumentacji na sieć kanalizacyjną, ani dokumentacji na przebudowę drogi. Nawet gdybyśmy mieli projekty, to z uwagi na charakter tej drogi nie ma szans na uzyskanie dofinansowania np. z rządowego “Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych”, tak jak to było w przypadku przebudowy ul.Południowej i ul.Piastowskiej. W związku z tym całość budowy drogi musimy sfinansować z własnych środków. Co prawda, na budowę kanalizacji można się starać o pożyczkę w WFOSiGW w Katowicach, ale na budowę drogi trzeba mieć 100% własnych. Łączny koszt zadania to szacunkowo ok. 1 mln.zł, więc musimy poczekać na poprawę sytuacji budżetu gminy. Obecnie prowadzimy inwestycje na kilkanaście mln. złotych i dopiero po ich rozliczeniu rozpoczniemy przygotowania do następnych.
 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 23.05.2017, 12:52

  Pytanie:

  Dzień dobry panie Burmistrzu. Chodzi o skład opału przy ul. Kościuszki 188a w Ogrodzieńcu, który jest zlokalizowany jest na terenie przeznaczonym dla Zabudowy Mieszkalnej Jednorodzinnej i Usług Nieuciążliwych (MNU) wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zwracamy się z ponowną prośbą o kategoryczne zlikwidowanie prrzesiewacza w strefie zabudowy mieszkalnej, który powoduje olbrzymi hałas, huk i zgrzyt. Ponadto skład się bardzo powiększył .Ilości przywożonego węgla jest bardzo duża,wjazd na plac  i rozładunki powodują duże wstrząsy,hałas i zapylenie.  Hałas przez cały dzień jest bardzo uciążliwy dla sąsiadujących mieszkańców.,szkodzi zdrowiu mieszkańców. W wyniku naszego sprzeciwu  z dnia 8. 02.2017 usunięto tylko reklamę o przesiewaczu a przesiewacz dalej hałasuje Z poważaniem Mieszkańcy. 

  Odpowiedź:

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 09.03.2017, 09:42

  Pytanie:

  Witam. Panie Burmistrzu po przebudowie skrzyżowania zniknął parking przy szkole. Codziennie rano przy szkole jest problem z zaparkowaniem auta, najgorzej na odcinku od skrętu z ul. Kościuszki do wjazdu na teren szkoły gdyż auta parkują po obydwu stronach drogi, a na dodatek na odcinku tym kierowcy zawracaja aby wyjechać z powrotem na ul. Kościuszki. Ulica Szkolna jest ulicą jednokierunkową dopiero od wjazdu na teren szkoły w dół w strone bloków. Pytanie moje dotyczy możliwości przesunięcia znaku ulicy jednokierunkowej na początek ulicy Szkolnej aby wyeliminować zawracanie aut na tym odcinku.

  Odpowiedź:

  Po zakończeniu przebudowy ronda wdrożony będzie nowy projekt organizacji ruchu, który przewiduje wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na całej długości ul.Szkolnej. Musimy jednak poczekać do czasu wprowadzenia docelowej organizacji ruchu na drodze wyższej kategorii tj. na drodze DW 791.
 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 03.03.2017, 11:17

  Pytanie:

  Szanowny burmistrzu, kto powinien egzekwować obowiązek dbania o porządek na chodnikach przy ulicy ,przylegających do prywatnych posesji? Czy kiedykolwiek ukarano właściciela , który nie dba o porządek? Problem stanowi chodnik przy przystanku,obecnie złomowisku, dawnej opolskiej ,w cementowni. Wydano pieniądze na chodnik, który obecnie jest wątpliwą wizytówką miasta. Pozdrawiam

  Odpowiedź:

  Witam serdecznie. Zgodnie z Art. 5 ust. 1. pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości położonych przy drogach publicznych zobowiązani są do uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej. Egzekwowanie obowiązków od właścicieli należy do straży miejskiej lub policji. W przeszłości zdarzało się, że Policja nakładała mandaty za nieprzestrzeganie ustawy ale nie posiadam aktualnych informacji na ten temat.
 • Pytanie z miejscowości: Podzmacze
  Data: 03.03.2017, 10:09

  Pytanie:

  Dzień dobry. Nie wiem czy sprawa była już poruszana ale uważam, że takie ciasne rondo w Ogrodzieńcu jest dobrym pomysłem bo może to zniechęci trochę duże ciężarówki do przejazdu przez Ogrodzieniec i Podzamcze !? Ważniejszą jednak jest sprawa parkingu przy szkole. Zawsze tam są problemy z parkowaniem, a remont spowodował likwidację kilkunastu miejsc parkingowych co uważam za duży błąd ! Samochody teraz parkują i  zawracają na wąskiej uliczce  tworząc niebezpieczne sytuacje grożące potrąceniem uczniów wychodzących ze szkoły. Zmuszeni jesteśmy również parkować na podjazdach mieszkańców tej ulicy lub przystanku gimbusa. Rozumiem , że tam prace są już zakończone ale czy nie warto przemyśleć sprawę i czy dałoby się jeszcze to zmienić i zrobić parking ?

  Odpowiedź:

  Witam serdecznie. Planowaliśmy nowy parking w centrum miasta. Proponowana lokalizacja to między innymi działki w bliskim sąsiedztwie ronda, ale w ostatnim czasie radni Rady Miejskiej nie wyrazili na to zgody (sesja z dnia 21 lutego br. dostępna na https://www.youtube.com/watch?v=E9Ui0Rmd01I&feature=youtu.be – czas od od 14:28 do 16:00).  Niestety nie ma możliwości przywrócenia “starego” parkingu. Parking dotychczasowy przy wlocie do ul.Szkolnej nie uzyskał uzgodnień bo nie spełniał wymagań określonych w przepisach i został przy przebudowie skrzyżowania zlikwidowany. Być może uda się w przeszłości zaplanować parking w innym miejscu w okolicy szkoły, ale na chwilę obecną nie ma sprecyzowanych planów.
 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 28.02.2017, 19:03

  Pytanie:

    Dot. Uspokojenie ruchu  oraz remont ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu. Odcinek od ronda do Cegielni. Przez u.l Kościuszki przebiega Droga Wojewódzka 791. Jako mieszkańcy bardzo odczuwamy potrzebę uspokojenia natężenia ruchu pojazdów  ulicą Kościuszki w Ogrodzieńcu ,  gdzie samochody ciężarowe i i TIR-y pędzą „pełnym gazem” , z prędkością często ponad 80 km. Domy przy drodze trzęsą się, meble wpadają w rezonans a na ścianach powstają rysy i pęknięcia. Potrzebna jest obwodnica Ogrodzieńca tak, aby wyprowadzić olbrzymi ruch przechodzący przez ulicę Kościuszki z Zawiercia w kierunku Dąbrowy Górniczej, Olkusza i Pilicy. Jeżeli to nie jest możliwe w krótkim okresie czasu (brak  pieniędzy na obwodnice) to może należało by  wprowadzić ograniczenie prędkości na ulicy Kościuszki począwszy od Cementowni   do Ronda w Ogrodzieńcu na 40 km/h. Takie ograniczenie prędkości  zmniejszy niszczenie nawierzchni, a jednocześnie  zniechęci kierowców TIR- ów i innych tranzytowych przewoźników do przejeżdżania przez Ogrodzieniec np. z Częstochowy w kierunku Krakowa, czy z Zawiercia do Dąbrowy Górniczej i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców . Droga Wojewódzka 791 w Ogrodzieńcu jest nie tylko drogą, ale jest przede wszystkim jest ulicą  z chodnikiem i ścieżką rowerową dla mieszkańców. Po każdym deszczu ulica Kościuszki na w/w odcinku zamienia się w rzekę, (głębokie koleiny, brak kratek ściekowych). Woda płynie po całej jezdni, a jadące samochody ochlapują rowerzystów i pieszych. Nie wszyscy przecież jadą samochodami. Są też piesi i rowerzyści.  Z ulicą Kościuszki trzeba koniecznie coś zrobić dla bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ obecnie bezpieczeństwo mieszkańców  jest zagrożone. Prośba do Pana Burmistrza o pomoc i o zainteresowanie odpowiednich władz tymi problemami. Pytanie, czy jest jakiś terminarz naprawy tej sytuacji na w/w odcinku ul Kościuszki. Prosimy o informacje.

  Odpowiedź:

  Witam serdecznie. Przekażę zapytanie do zarządcy drogi. Gmina nie ma możliwości wprowadzania ograniczeń ruchu na drodze wojewódzkiej, więc trudno jest mi się odnosić do prośby wprowadzenia ograniczenia prędkości. Jestem jednak przekonany, że stan nawierzchni zostanie poprawiony. Już w tym roku znaczna poprawa nastąpi na odcinku od ronda do kościoła parafialnego.
 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 08.02.2017, 16:45

  Pytanie:

  Skład opału w Ogrodzieńcu przy ul Kościuszki 188a jest bardzo uciążliwy ponieważ; TIRy dostawcze powodują wielki huk podczas rozładunku, przesiewacz wywołuje wielki hałas,załadunek na samochody dostawcze z podłogą metalową wywołują wielki hałas. Na składzie pracuje przesiewacz który bardzo hałasuje (słychać go nawet w lesie},koparko-ładowarka i samochody rozwożące wytwarzają spaliny. Dostawy TIR- ami odbywają się czasami przed godz. 6:00 i po godz 22:00. Te hałasy szkodzą zdrowiu sąsiadujących posesji. Rozładunki z "wanien" 25 ton powodują duże wstrząs i huk,  cała ziemia się trzęsie,ponadto wytwarza dużo kurzu i zapylenia. W skrzynce gazowej połączenia gwintowane uległy rozszczelnieniu. Skład węgla nie powinien znajdować się w strefie zamieszkania gdyż jest on bardzo uciążliwy. Pytanie Czy można spowodować przeiesienie składu ze strefy mieszkańców do strefy przemysłowej? Prosimy o pomoc Pana Burmistrza.        

  Odpowiedź:

  Witam serdecznie. W chwili obecnej toczy się postepowanie w sprawie uciążliwości jakie związane są z działalnością składu węgla przy ul.Kościuszki. Po jego zakończeniu poinformuję o ustaleniach odrębnym wpisem.
 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 30.01.2017, 13:03

  Pytanie:

  Witam Panie Burmistrzu,mam pytanie dotyczące budowy ronda w Ogrodzieńcu a mianowicie chodzi mi o chodnik którym dzieci chodzą do szoły. Przed remontem chodnik był wzdłuż płotu szkolnego a w chwili obecnej jest wąski i zaraz obok pedzących samochodów. Więc pytam gdzie bezpieczeństwo naszych dzieci chodzących do szkoły. Nie ma tam żadnego bezpiecznego przejścia dla pieszych a teraz jeszcze ten chodnik wzdłuż asfaltu. Moim zdanie wystarczyłyby światła na przejściach i nic nie trzeba byłoby  zmieniać ponieważ to rondo to totalny niewypał, autobusy i tiry się nie mieszczą i niestety nie liczy się Pan z bezpieczeństwem naszych dzieci. 

  Odpowiedź:

  Witam serdecznie. Podawaliśmy już wielokrotnie informację, że budowa ronda nie jest ukończona. Pozostało do wykonania: nawierzchnia ścieralna na jezdni oraz wykonanie oznakowania poziomego, uzupełnienie oznakowania i montaż barier wzdłuż chodników. Prac tych nie udało się wykonać w starym roku przed mrozami i będzie to zrobione przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wielu mieszkańców, w tym i ja osobiście uważamy, że nowe rondo przyjęło się już w naszym mieście i zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo oraz płynność ruchu. Nie ma żadnego problemu z przejezdnością dla autobusów czy “tirów”. Oczywiście pojazdy te, jak i wszyscy kierowcy są zmuszeni do zmniejszenia prędkości i przejazd przez rondo powoli, ale taki jest właśnie cel budowy ronda – spowolnienie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na drodze. Jeśli kierowca nie przestrzega zasad i z zbyt dużą prędkością dojeżdża do ronda, to rzeczywiście może mieć problem z jazdą po łuku. Ale cóż, osób nierozsądnych nie brakuje i nic na to nie pomogą nawet najlepsze rozwiązania drogowe. Obserwowałem przez dłuższą chwilę dojście dzieci do szkoły nowym chodnikiem. Nie widzę problemu i nie rozumiem Pani pytania. Chodnik jest przecież o szerszy niż stary o prawie 1 metr, co powoduje, że pieszy jest bardziej bezpieczny ... Poza tym, wiosna będą, co wspomniałem zamontowane barierki pomiędzy droga a chodnikiem.

poprzednia strona |1|2|3| z   6 następna|ostatnia

Strona główna
Linki
 • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
 • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
 • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
 • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

 • dsc_078156
 • dsc_078056
 • dsc_077956
 • dsc_077856
 • dsc_077756
 • dsc_077656
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy