Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Stypendia szkolne

Strona główna » Aktualności » Stypendia szkolne

 

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł na osobę w rodzinie.
Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163).
Warunkiem przyznania stypendium przez OPS Ogrodzieniec jest także zamieszkanie ucznia na terenie gminy Ogrodzieniec oraz złożenie wniosku.
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wydatki dotyczące danego roku szkolnego, w tym w szczególności na zakup podręczników do nauki w szkole, lektur, encyklopedii i innych książek pomocniczych w procesie dydaktycznym, a także przyborów szkolnych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,
 2. częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (organizowana przez szkołę np. dodatkowa nauka języka obcego, wyjazdy na tzw. Zielone szkoły, zajęcia informatyczne itp.)
 3. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe).

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy, opłata za internat).
Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 1. podręczniki szkolne,
 2. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne,
 3. lektury szkolne lub inne książki edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe, instrument muzyczny do nauki gry,
 4. artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister lub plecak szkolny,
 5. strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe szkolne i pozaszkolne:
  - dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry – do 2 par na semestr,
  - obuwie sportowe, obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki – do 2 par na semestr,
  - strój na basen: spodenki, strój kąpielowy, czepek, klapki na basen,
 6. wymagany statutem szkoły lub innym wewnętrznym przepisem strój szkolny lub galowy,
 7. strój na zajęcia szkolne i pozaszkolne:
  - strój ochronny na praktyczną naukę zawodu (jeżeli podmiot organizujący praktyki nie zapewnia uczniowi tej odzieży),
  - mundurki harcerskie, zuchowe,
 8. czesne na naukę w szkole, płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym:
  - korepetycje, nauka języków obcych, zajęcia informatyczne, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie, zajęcia plastyczne,
 9. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania, zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,
 10. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną i inne imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, tj. „zielona szkoła”, „szkoła zimowe” oraz wyjścia do teatru, kina.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia.
Wymagane jest aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież - miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
W przypadku wydatków wskazanych w pkt 10 obowiązuje pisemne oświadczenie podpisane przez dyrektora szkoły, zawierające imię i nazwisko ucznia, kwotę poniesionych wydatków oraz termin wyjazdu.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty, meble.

 

czytano: 711 razy

autor: ops.ogrodzieniec.pl

data dodania: 2015-08-03 15:04:49

Linki
 • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
 • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
 • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
 • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

 • 20180425_201716_resize1275
 • 20180425_201701_resize1275
 • 20180425_201645_resize1275
 • 20180425_201753_resize388
 • dsc_0284_resize388
 • 20180425_201739_resize388
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy